Znaleziono 13 artykułów

Stanisław Ciesielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Masowe deportacje w ZSRR : charakterystyka wybranych aspektów zjawiska Stanisław Ciesielski s. 29-56
"Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach", praca zbiorowa pod red. Jurija W. Kostjaszowa, wyd. polskie przygotował Tadeusz Baryła, tł. Wacław Hojszyk, Olsztyn 2000 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.) Wacław Hojszyk (aut. dzieła rec.) Jurij Kostjaszow (aut. dzieła rec.) s. 112-115
GUŁag w radzieckim systemie represji : wokół książki Stanisława Ciesielskiego Adam Bosiacki Stanisław Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Riepriessii protiw polakow i polskich grażdan, Istoriczeskije sborniki «Miemoriała»", wypusk 1, sostawitiel A. E. Gurjanow, red. Ł. S. Jeremina, Moskwa 1997 : [recenzja] Stanisław Ciesielski A. E. Gurjanow (aut. dzieła rec.) Ł. S. Jeremina (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Wiatłag", Wiktor Bierdinskich, Kirow 1998 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Wiktor Bierdinskich (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Grif siekrietnosti sniat. Potieri woorużonnych sił SSSR w wojnach, bojewych diejstwijach i wojennych konfliktach. Statisticzeskoje issledowanije", pod. red. G. F. Kriwoszejewa, Moskwa 1993 : [recenzja] Stanisław Ciesielski G. F. Kriwoszejew (aut. dzieła rec.) s. 212-218
"Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991", Martin Malia, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Martin Malia (aut. dzieła rec.) s. 220-226
"Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim", pod red. Czesława Osękowskiego, Zielona Góra 1999 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Czesław Osękowski (aut. dzieła rec.) s. 274-277
"Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców", red. Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stößinger, Robert Traba, Olsztyn 2001 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Hans-Jürgen Bömelburg (aut. dzieła rec.) Renate Stößinger (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 298-302
Uwagi na marginesie biuletynu "Obwód Kaliningradzki" Stanisław Ciesielski s. 315-319
"Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945-1950)", Witold Gieszczyński, Olsztyn 1999 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 667-671
Zbigniew Fras (1952-1998) Stanisław Ciesielski s. 701-703