Znaleziono 22 artykuły

Czesław Madajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Czym intryguje książka Erika Hobsbawna "Wiek skrajności"? Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Dariusz Libionka Czesław Madajczyk Andrzej Nowak Tomasz Schramm Janusz Żarnowski s. 3-27
Dyskusja: Azja w XX wieku Krzysztof Byrski Janusz Danecki Krzysztof Gawlikowski Czesław Madajczyk s. 5-29
Bezwarunkowa kapitulacja mocartw Osi : formuła i jej realizacja Czesław Madajczyk s. 55-70
Faszyzacja polityki agrarnej w Polsce w latach 1934-1939 Czesław Madajczyk s. 133-134, 56-73
Czy Niemiecka Republika Demokratyczna była niechcianym dzieckiem Stalina? Czesław Madajczyk s. 93-102
Kongres berliński w obronie wolności i kultury (1950 r.) Czesław Madajczyk s. 101-113
"Zimna wojna" - dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów Włodzimierza Borodzeja, Czesława Madajczyka, Lubomira Zyblikiewicza. Włodzimierz Borodziej Czesław Madajczyk Lubomir W. Zyblikiewicz s. 115-124
"Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumnetów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej", T. 1-2, red. Czesław Madajczyk, opr. Franciszek Cieślak, Stanisława Lewandowska, Tadeusz Tarnogrodzki, Warszawa 1977 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Franciszek Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Tarnogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Hitlerowski terror na wsi polskiej : zestawienie większych akcji represyjnych", Czesław Madajczyk przy współudz. Stanisławy Lewandowskiej, Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"The third reich. A new history", Michael Burleigh, Macmilan, 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Michael Burleigh (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Die Kollaboration 1939-1945. Zeitgeschichtliche Dokumentation in Biographien", Franz W. Seidler, München 1999, wyd. 2 popr. i rozszerzone : [recenzja] Czesław Madajczyk Franz W. Seidler (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Geschiche der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945", Dietrich Eichholtz, München : [recenzja] Czesław Madajczyk Dietrich Eichholtz (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"U Progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno", Tomasz Szarota, Warszawa 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Documents Diplomatiques Suisses 1848-1945, vol. 14: 1 I 1941 - 8 IX 1943", Bern 1997 : [recenzja] Czesław Madajczyk s. 205-206
"Nie chciana kolaboracja. Polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940", Bernard Wiaderny, Paryż 2002 : [recenzja] Czesław Madajczyk Bernard Wiaderny (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania", Eugeniusz C. Król, Warszawa 1999 : [recenzja] Czesław Madajczyk Eugeniusz C. Król (aut. dzieła rec.) s. 231-233
Profesor dr hab. Czesław Łuczak (1922-2002) : [nekrolog] Czesław Madajczyk s. 243-244
"Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego w dniach 23-25 września 1997 r.", pod red. Leszka Kuberskiego, Opole 1998 : [recenzja] Czesław Madajczyk Leszek Kuberski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy", Jerzy Holzer, Warszawa 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Generalna Gubernia w planach hitlerowskich", Czesław Madajczyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 298-303
"Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce", Czesław Madajczyk, T. 1-2, Warszawa 1970 : [recenzja] Czesław Łuczak Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 349-351