Znaleziono 27 artykułów

Stanisława Lewandowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań nad prasą konspiracyjną w okupowanej Polsce Stanisława Lewandowska s. 43-50
Prasa konspiracyjna w okupowanej Polsce (1939-1945) : uwagi i refleksje Stanisława Lewandowska s. 49-61
Społeczność polska Wilna wobec nowej rzeczywistości : postawy i nastroje 1944-1945 Stanisława Lewandowska s. 77-91
Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. Stanisława Lewandowska Piotr Madajczyk (tłum.) s. 101-145
"Polskie Radio w konspiracji 1939-1944", Maciej J. Kwiatkowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 104-108
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 109-120
"Niezłomni, nieprzejednani : emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981", Rafał Habielski, Warszawa 1991 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Polska prasa konspiracyjna 1939-1945 : prasa powstania warszawskiego 1944 : katalog", Halina Nowosad-Łapatiew, [Warszawa] 1979 Stanisława Lewandowska Władysław Mroczkowski Halina Nowosad-Łapatiew (aut. dzieła rec.) s. 115-120
Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939-1945) Stanisława Lewandowska s. 117-128
"Prasa polska w latach 1939-1945", Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisława Lewandowska s. 122-130
"Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Rafał Habielski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 125-128
Gospodarka litewska w okresie przełomu politycznego (czerwiec-sierpień 1940 r.) Stanisława Lewandowska s. 133-146
"Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumnetów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej", T. 1-2, red. Czesław Madajczyk, opr. Franciszek Cieślak, Stanisława Lewandowska, Tadeusz Tarnogrodzki, Warszawa 1977 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Franciszek Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Tarnogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
Czy powstanie warszawskie było również integralną częścią historii niemieckiej? Arkadiusz Stempin Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) B. Martin (aut. dzieła rec.) s. 169-184
"Hitlerowski terror na wsi polskiej : zestawienie większych akcji represyjnych", Czesław Madajczyk przy współudz. Stanisławy Lewandowskiej, Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Prasa, kultura, wojna Stanisława Lewandowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Kilka uwag na marginesie książki Marii Królikowskiej, "VI Zgrupowanie Armii Krajowej «Golski»" Stanisława Lewandowska Maria Królikowska (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940-1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946", Ewa Kowalska, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Ewa Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 196-202
"Polskojęzyczna prasa godzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945)", Krzysztof Woźniakowski, Kraków 2001 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Propaganda antyhitlerowska na łamach polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 Stanisława Lewandowska s. 211-220
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej", Maria Ankudowicz-Bieńkowska, Olsztyn 2002 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Maria Ankudowicz-Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 245-250
"Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-1944", Stanisława Lewandowska, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Dobroński Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Unikatowe fotografie i pamiątki z okresu zagłady : wystawa przy nekropolii żydowskiej Stanisława Lewandowska s. 271-272
"Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939-1945)", Stanisława Lewandowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 348