Znaleziono 77 artykułów

Wiesław Władyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wiesław Władyka s. 5-7
Wstęp Wiesław Władyka s. 5
Rozwój badań nad czasopiśmiennictwem Drugiej Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu Wiesław Władyka s. 35-41
"Jesteśmy głosem milionów ..." : dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej Wiesław Władyka s. 75-83
Prasa w Październiku 56 Wiesław Władyka s. 79-90
List Franciszka Potockiego do Zdzisława Tarnowskiego : redakcyjne i administracyjne kłopoty "Czasu" - relacja z grudnia 1926 roku s. 85-92
Syndrom "Polityki" Zbysław Rykowski Wiesław Władyka s. 85-100
Konserwatyści w Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem Wiesław Władyka s. 87-105
Polityczne oblicze prasy ogólnoinformacyjnej w Drugiej Rzeczypospolitej Wiesław Władyka s. 87-101
"Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej", Wiesław Władyka, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 90-94
"Tu Polskie Radio Warszawa...", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 93-95
"Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" - "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" Wiesław Władyka s. 95-98
"Było - minęło", Bolesław Surówka, Katowice 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Bolesław Surówka (aut. dzieła rec.) s. 95-96
"Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970)", red. A. K. Waśkiewicz, Warszawa 1975 : [recenzja] Wiesław Władyka A. K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"The origins of the popular press 1855-1914", Alan J. Lee, Londyn 1976 : [recenzja] Wiesław Władyka Alan J. Lee (aut. dzieła rec.) s. 109-111
">>Tygodnik Powszechny<< i komunizm (1945-1953)", Michał Jagiełło, Warszawa 1988 : [recenzja] Wiesław Władyka Michał Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Ze wspomnień redaktora", Józef Kowalczyk, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Józef Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 112-114
Sympozjum "Metodologiczne problemy badań nad historią prasy" : Wieżyca 28-29 V 1979 r. : sprawozdanie s. 117-130
Konserwatyści po przewrocie majowym : (w związku z książką W. Władyki, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, Wrocław [etc.] 1977) Szymon Rudnicki Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 119-132
XI Kongres AIERI w Warszawie Wiesław Władyka s. 119
"Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976)", red. A. K. Waśkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka A. K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Z dziejów karykatury polskiej", Hanna Górska, Eryk Lipiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Hanna Górska (aut. dzieła rec.) Eryk Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Bibliografia powieści odcinkowych 1918-1939", Oskar Czarnik, Wrocław 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Oskar Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Kto mnie wołał, czego chciał...", Stanisław Cat-Mackiewicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisław Cat-Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych", Kazimierz Koźniewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Wiesław Władyka Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Encyklopedia, która się nie ukazała", oprac. Ryszard Hajduk, Stefan Popiołek, Katowice 1970 : [recenzja] Wiesław Władyka Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) Stefan Popiołek (aut. dzieła rec.) s. 136-139
Prasa codzienna w Polsce (1918-1939) : charakterystyka statystyczna Wiesław Władyka s. 137-155
"Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)", Andrzej Romanow, Gdańsk 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Na czołówce : prasa w Październiku 1956 roku", Wiesław Władyka, Warszawa ; Łódź 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 141-143
Herbowy laboriosus Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 143-148
Właściciel Pałacu Prasy (Marian Dąbrowski) Wiesław Władyka s. 147-154
"Actes du XIe Congrès International d'Histoire des Sciences. Varsovie-Toruń-Kielce-Cracovie 24-31 août 1965", T. 1-6, Wrocław-Varsovie-Cracovie 1967-1968 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Wiesław Władyka s. 147-151
"Dzieje prasy polskiej", Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Słomkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 149-154
Komisja Historii Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN : (sprawozdanie z pierwszego posiedzenia) Wiesław Władyka s. 155-157
"Z fachu profesor ..." (Stanisław Stroński) Wiesław Władyka s. 155-161
Państwo-partie-prasa w Drugiej Rzeczypospolitej Andrzej Notkowski Wiesław Władyka s. 165-173
"Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854", Franciszek Antoni Marek, Wrocław 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Franciszek Antoni Marek (aut. dzieła rec.) s. 166
"Listy Jana Stapińskiego lat 1895-1928", oprac. J. Albin i J. R. Szaflik, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka J. Albin (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu", Andrzej Zakrzewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Polska - Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych", Anna Garlicka, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Anna Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 184
"Kontrowersje i konflikty 1939-1941", Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) s. 184-185
O "Polityce" i polityce Wiesław Sonczyk Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Heroizm i kompromis. Prtret zbiorowy działaczy ludowych, t. 1-2", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 1977-1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"U źródeł obozu belwederskiego", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Polish politics in transition. The camp of National Unity and the struggle for power 1935-1939", Edward D. Wynot Jr., Athens 1974 : [recenzja] Wiesław Władyka Edward D. Jr. Wynot (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Przewrót majowy", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne", Tomasz Szarotka, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Szarotka (aut. dzieła rec.) s. 198
"Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944", Tomasz Strzembosz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1919-1944", Tomasz Strzembosz, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Tomasz Strzembosz (aut. dzieła rec.) s. 199
"Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981", opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Wiesław Władyka, Warszawa 2004, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ss. 1372 : [recenzja] Daniel Przastek Marek Jabłonowski (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Janowski (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej", Wiesław Władyka, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 256
O partiach politycznych II Rzeczypospolitej : (w związku z książką Jerzego Holzera, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974) Andrzej Chojnowski Wiesław Władyka Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 269-279
"Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854", Franciszek Antoni Marek, Wrocław-Opole 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Franciszek Antoni Marek (aut. dzieła rec.) s. 281-283
Słów kilka o konserwatyzmie i konserwatystach Wiesław Władyka s. 312-316
O koserwatystach raz jeszcze " (w związku z artykułem dyskusyjnym Szymona Rudnickiego pt. Konserwatyści po przewrocie majowym, "Przegląd Hitoryczny" t. 70, z. 1, s. 119-132) Wiesław Władyka s. 341-347
"Prasa w Październiku 56", Wiesław Włądyka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 358
Druga Rzeczpospolita w powojennych badaniach historyków polskich Andrzej Garlicki Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 389-404
"Ćwierć wieku z <Kurierem Warszawskim>", Konrad Olchowicz, Kraków 1974 : [recenzja] Wiesław Władyka Konrad Olchowicz (aut. dzieła rec.) s. 395-398
Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki i przegląd tytułów Szymon Rudnicki Wiesław Władyka s. 409-465
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Historia prasy polskiej", red. Jerzy Łojek, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 440
"Związek Związków Zawodowych 1931-1939", Seweryn Ajzner, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Seweryn Ajzner (aut. dzieła rec.) s. 441-442
"Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe", Jacek Majchrowski, Kraków 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Jacek Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 441
Publicystyka polityczna neokonserwatystów w latach 1926-1935 Wiesław Władyka s. 459-473
"Sprintem przez prasę sportową", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1975 : [recenzja] Wiesław Władyka Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 479-481
Dzienniki w języku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : zestaw tytułów Wiesław Władyka s. 495-527
Narodowa Demokracja : próba analizy modelowej Paweł Wieczorkiewicz Wiesław Władyka Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 503-513
Uwagi Konstantego Grzybowskiego o polityce konserwatywnej Wiesław Władyka s. 515-536
"Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t.1 : Do roku 1945", Joachim Glensk, Opole 1973 : [recenzja] Wiesław Władyka Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 547-548
"Die Presse in Afrika ; Die Presse in Asien und Ozeanien ; Die Presse in Lateinamerika", oprac. Fritz Feuereisen i Ernst Schmacke, Pullach/Munchen 1973 : [recenzja] Wiesław Władyka Fritz Feuereisen (aut. dzieła rec.) Ernst Schmacke (aut. dzieła rec.) s. 550-551
"Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922", Józef Kukułka, Warszawa 1970 : [recenzja] Wiesław Władyka Józef Kukułka (aut. dzieła rec.) s. 567-571
"Politics in indepedent Poland 1921-1939 : the crisis of Constitutional Government", Antony Polonsky, London 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 628-633
"Les Polonais de Napoléon", Jean Tranié, Juan Carlos Carmigniani, Paris 1982 : [recenzja] Wiesław Władyka Juan Carlos Carmigniani (aut. dzieła rec.) Jean Tranié (aut. dzieła rec.) s. 822-823
"Pod sztandarami Napoleona", Stanisław Kirkor, Londyn 1982 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 823-825
"Mussolini był pierwszy...", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 870-871
"Drogi do wyzwolenia. Koncepcje walki z okupantem w Polsce i ich treści polityczne 1939-1945", Ryszard Nazarewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Ryszard Nazarewicz (aut. dzieła rec.) s. 871-872
"U kresu II Rzeczypospolitej", Tadeusz Jurga, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Tadeusz Jurga (aut. dzieła rec.) s. 871