Znaleziono 40 artykułów

Andrzej Garlicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślad pobytu Lenina we Lwowie w 1913 r. Andrzej Garlicki s. 78-81
Popis ignorancji : (Bogdan Musiał, Jan Szumski, Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla) Andrzej Garlicki Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) Jan Szumski (aut. dzieła rec.) s. 121-125
List Romana Dmowskiego do Aleksandra Skarbka z 1919 roku Andrzej Garlicki s. 133-142
Memoriał grupy Piłsudskiego dla sztabu austriackiego z 1913 r. Andrzej Garlicki s. 142-163
Jerzy Zdziechowski o styczniowym zamachu stanu 1919 r. Andrzej Garlicki s. 143-146
„Inaczej o historii Polski 1945–1989”, Henryk Słabek, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Garlicki Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 150
Założenie tygodnika "Piast" w 1913 roku Andrzej Garlicki s. 169-184
"Polskie stronnictwa burżuazyjne Galicji, Śląska Cieszyńskiego i Królestwa Polskiego w pierwszej wojnie światowej : sierpień 1914-sierpień1915", Felicja Figowa, Katowice 1962 : [recenzja] Andrzej Garlicki Felicja Figowa (aut. dzieła rec.) s. 177-183
Galicyjska prasa burżuazyjna i socjalistyczna wobec rozłamu w PSL w 1913 r. Andrzej Garlicki s. 191-218
"U źródeł obozu belwederskiego", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Przewrót majowy", Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej : zarys działalności i ideologii", Stefan Migdał, Katowice 1961 : [recenzja] Andrzej Garlicki Stefan Migdał (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Szachy biało-czerwone, czyli geneza Okrągłego Stołu w oczach historyków Krzysztof Kosiński Antoni Dudek (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 211-222
Misja A. Karabasza i A. Rakoczego Andrzej Garlicki s. 232-246
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1913-1939", pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Janina Chodakowska Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Revolutionary Organizations and Revolutionaries in Interbelum Poland. A Bibliographical Biographical Study", Gabriele Simoncini, 1992; "The Communist Party of Poland 1918-1929. A Study in Political Ideology", Gabriele Simoncini, 1993 : [recenzja] Andrzej Garlicki Gabriele Simoncini (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Wiadomości Ideowe" Andrzej Garlicki s. 269-283
W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi Andrzej Garlicki s. 321-324
"Polska a "biała" Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920)", Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Andrzej Garlicki Adolf Juzwenko (aut. dzieła rec.) s. 325-327
Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921 : w związku z nową książką M. Kukiela Andrzej Garlicki Jerzy Skowronek s. 338-343
Najnowsze dzieje Polski z perspektywy Cambridge : (w związku z książką Robert F. Leslie, Antony Polonsky, Jan M. Ciechanowski, Z. A. Pełczyński, The History of Poland since 1863, ed. by R. F. Leslie, Cambridge 1980) Marian M. Drozdowski Andrzej Garlicki Stefan Kieniewicz Jan M. Ciechanowski (aut. dzieła rec.) Robert F. Leslie (aut. dzieła rec.) Z. A. Pełczyński (aut. dzieła rec.) Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 341-351
Długa droga do Okrągłego Stołu (w związku z książką Andrzeja Garlickiego Karuzela. Rzecz o Okrągłym Stole, Warszawa 2003, s. 374) Jan Skórzyński Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 389-396
Druga Rzeczpospolita w powojennych badaniach historyków polskich Andrzej Garlicki Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 389-404
"Operace >>Dunaj<<. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty", Antonin Benčik, Praha 1994; "Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r.", wstęp i opracowanie Andrzej Garlicki i Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Antonin Benčik (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 402-405
Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej Andrzej Garlicki s. 415-443
"Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", komitet red. A. Garlicki, J. R. Szaflik, M. Wojciechowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) Marian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 437-438
Rodzaje konfiskat prasowych w Krakowie w latach 1900-1914 Andrzej Garlicki s. 457-472
Polityka wschodnia obozu belwederskiego Andrzej Garlicki s. 459-462
Dzieje prowokacji Andrzej Garlicki s. 473-496, 596
Władysław Gomułka o marcu 1968 Andrzej Garlicki s. 499-518
"Geneza Legionów : zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych", Andrzej Garlicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Józef Buszko Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 543-547
Memoriał Wojciecha Świętosławskiego z 1934 r. o sytuacji nauki w Związku Radzieckim s. 557-565
"Sąsiedzi i inni", red. Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Wrede Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 577
"Ruch socjalistyczny w Krakowie 1890-1914 na tle ruchu robotniczego w zachodniej Galicji", Józef Buszko, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Garlicki Józef Buszko (aut. dzieła rec.) s. 586-590
Listy do redakcji Andrzej Garlicki S. Migdał Jan Natanson-Leski s. 595-599
"Polacy w Południowej Australii 1948-1968", t. I, Praca zbiorowa, Adelajda 1971 : [recenzja] Andrzej Garlicki s. 641-642
[Sprawy, które porusza w swym liście p. Figowa...] Andrzej Garlicki s. 722-723
"Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej", Włodzimierz Wójcik, Katowice 1968 : [recenzja] Andrzej Garlicki Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 769-772
"Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 1-2", Wacław Jędrzejewicz, London 1977 : [recenzja] Andrzej Garlicki Wacław Jędrzejewicz (aut. dzieła rec.) s. 782-788
"Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914", Teodor Ładyka, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Garlicki Teodor Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 867-869