Znaleziono 54 artykuły

Jerzy Skowronek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bić się czy nie bić? Jerzy Skowronek Maria Skowronek s. 7-26
Tradycje Konstytucji 3 Maja w życiu narodu i państwa polskiego Jerzy Skowronek s. 25-45
Tadeusz Kościuszko : model bohatera z pogranicza epok Jerzy Skowronek s. 53-68
"Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Skowronek Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Für eure und unsere Freiheit. Studentenschaft und junge Intelligenz in Ost- und Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Maria Wawrykowa, Stuttgart 1985 : [recenzja] Jerzy Skowronek Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Aussenpolitik in der Emigration. Die Exidiplomatie Adam Jerzy Czartoryski 1830-1840", Hans Henning Hahn, München-Wien 1978 : [recenzja] Jerzy Skowronek Hans Henning Hahn (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Geschichte der Kreuzzüge", Walter Zöllner, Berlin 1979 : [recenzja] Jerzy Skowronek Walter Zöllner (aut. dzieła rec.) s. 148
"Under their Vine and Fig Tree : Travels through America in 1797-1799, with some futher Account of Life in New Jersey", by Julian Ursyn Niemcewicz, translated and ed. with introduction and notes by Metchie J. E. Budka, New Jersey 1965 : [recenzja] Jerzy Skowronek Metchie J. E. Budka (aut. dzieła rec.) Julian Ursyn Niemcewicz (aut. dzieła rec.) s. 148-150
"Józef Wybicki", Władysław Zajewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Skowronek Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Zmierzch Czartoryskich", Jerzy Zdrada, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Polskij wopros wo wnieszniej politikie pierwoj Imperii wo Francji", Elena I. Fiedosowa, Moskwa 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Elena I. Fiedosowa (aut. dzieła rec.) s. 163-165
Spory o politykę bałkańską Hotelu Lambert : (w związku z recenzją J. Wszołka książki J. Skowronka, Polityka bałkańska Hotelu Lambert w l. 1833-1856, Warszawa 1976) Jerzy Skowronek s. 163-171
"Ruch studencki w Niemczech 1815-1825", Maria Wawrykowa, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 165-170
[Pragnę niniejszym zwięźle odpowiedzieć...] Jerzy Skowronek s. 169-170
"Bułgarija i Połsza 1918-1941", Eczka Damjanowa, Sofija 1983 : [recenzja] Jerzy Skowronek Eczka Damjanowa (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Istorija na bałkanskite narodi", Straszimir Dimitrow, Krästo Manczew, Sofia 1971 : [recenzja] Jerzy Skowronek Straszimir Dimitrow (aut. dzieła rec.) Krästo Manczew (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Povijest Dubrovnika do 1808, t. 1-2", Vinko Foretić, Zagreb 1981 : [recenzja] Jerzy Skowronek Vinko Foretić (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Warszawa w powstaniu listopadowym", Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa, Warszawa 1980 : [recenzja] Czesław Mazurek Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) Irena Tessaro-Kosimowa (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Duel dwuch dipłomatii : Rossija i Francija w 1801-1812 gg.", W. G. Sirotkin, Moskwa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek W. G. Sirotkin (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Z. 4, Księża polscy w duszpasterstwie północnej Francji 1922-1929. Z. 5, Księża polscy w duszpasterstiwe Okręgu Paryskiego 1929-1933", Bronisław Panek, Paris 1994-1995 : [recenzja] Jerzy Skowronek Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Jan Potocki-polityk konserwatywny czy liberalny?", Jerzy Skowronek, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Maria Joczowa Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830", Jerzy Łojek, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 306-317
"Istorija jużnych i zapadnych Sławian", red. kollegija I. M. Bielawskaja [et al.], Moskwa 1969 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Jerzy Skowronek I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 318-324
"Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Skowronek Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 328-332
Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921 : w związku z nową książką M. Kukiela Andrzej Garlicki Jerzy Skowronek s. 338-343
"Kontrrewolucyjne paradoksy : wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815", Jerzy Szacki, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Szacki (tłum.) s. 350-355
"Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych", Jan Ziółek, Lublin 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 373-379
"Powstanie listopadowe. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania", pod red. Jerzego Skowronka i Marii Żmigrodzkiej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw", Mieczysław Tanty, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Skowronek Mieczysław Tanty (aut. dzieła rec.) s. 385-389
"Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego" wyd. Bronisław Pawłowski, T. I, cz. 1, Toruń 1960 : [recenzja] Jerzy Skowronek Bronisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 388-390
"The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849", Istvan Deak, New York 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Istvan Deak (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Piotr Ściegienny i jego spuścizna", Włodzimierz Djakov ; przedm. opatrzył Stefan Kieniewicz, wstęp i komentarze do źródeł przygotował Jerzy Skowronek, Warszawa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Włodzimierz Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 436-437
Udział Adama Jerzego Czartoryskiego w pracach nad reformami wewnętrznymi w Rosji (1801-1807) Jerzy Skowronek s. 464-480
Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego Jerzy Skowronek s. 466-494
"Geneza Księstwa Warszawskiego", Emanuel Halicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 518-522
"Monarchi protiw narodow : dipłomaticzeskaja borba na rozwalinach Napoleonowskoj imperii", Leonid Abramowicz Zak, Moskwa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek Leonid Abramowicz Zak (aut. dzieła rec.) s. 519-522
"Wniesznaja politika Rossii XIX i naczala XX wieka : dokumienty Rossijskogo Ministerstwa Inostrannych Dieł" Seria I: 1801-1815, T. I: marzec 1801 - kwiecień 1804, Moskwa 1960, T. II: kwiecień 1804 - grudzień 1805, Moskwa 1961 : [recenzja] Jerzy Skowronek s. 522-528
"Russko-anglijskieije otnoszenia i problemy Srediziemnomoria (1798-1807)", A. M. Stanisławskaja, Moskwa 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek A. M. Stanisławskaja (aut. dzieła rec.) s. 522-527
Wileński Okręg Naukowy - próba nowej interpretacji : (na marginesie książki Daniela Beauvois, Lumiéres et société en Europe de l'Est. L'Université de Vilna et les écoles polonaise de l'Empire Russe (1803-1832) t. 1-2, Paris 1977) Jerzy Skowronek Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 523-536
"Das Bündnis Habsburg-Romanow", Erzesebét Andics, Budapeszt 1963 : [recenzja] Jerzy Skowronek Erzesebét Andics (aut. dzieła rec.) s. 531-534
"Pamiętnik z czasów powstania listopadowego", Antoni Ostrowski ; wyd. Karolina i Władysław Rostoccy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Jerzy Skowronek Antoni Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne", Jerzy Skowronek, Olsztyn 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 583
"Correspondance générale, t. 1-3" Frédéric-Cesar de Le Harpe, wyd. Jean Charles Biaudet et François Nicod, Neuchâtel 1978-1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jean Charles Biaudet (aut. dzieła rec.) Frédéric-Cesar de Le Harpe (aut. dzieła rec.) François Nicod (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Rewolucjonnaja Rossija i Bałkany (1874-1883)", W. J. Grosuł, Moskwa 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek W. J. Grosuł (aut. dzieła rec.) s. 599-600
"Polityka bałkańska Hoteli Lambert (1833-1856)", J. Skowronek, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Wszołek Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 605-613
"Histoire des Armeniens", pod red. Gerard Dedeyan, Toulouse 1988 : [recenzja] Jerzy Skowronek Gerard Dedeyan (aut. dzieła rec.) s. 617-618
Kontrowersje wokół Sadyka Paszy : (na marginesie pracy Wandy Smochowskiej-Petrowej, Michał Czajkowski - Sadyk Pasza i Bałgarskoto wazrażdane, Sofia 1973) Jerzy Skowronek Wanda Smochowska-Petrowa (aut. dzieła rec.) s. 657-665
"Rosijskije riewolucjoniery w jugo-wostocznoj Ewropie (1859-1874 gg)" W. J. Grosuł, Kiszyniew 1973 : [recenzja] Jerzy Skowronek W. J. Grosuł (aut. dzieła rec.) s. 675-679
"Visions Balkaniques dans la préparation de la révolution greque (1789-1821)", Notis Botzaris, Genéve 1962 : [recenzja] Jerzy Skowronek Notis Botzaris (aut. dzieła rec.) s. 695-698
"Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX wieku", Bartłomiej Gołka, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Bartłomiej Gołka (aut. dzieła rec.) s. 722-725
Polska - Wielka Brytania (1801-1830) : (w związku z książką Wojciecha Lipońskiego, Polska a Wielka Brytania 1801-1830. Próby politycznego i cywilizacyjnego dźwignięcia kraju w oparciu o Wielką Brytanię, Poznań 1978) Jerzy Skowronek Wojciech Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 747-754
"Garibaldi", Tomasz Wituch, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Jerzy Skowronek Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 825-826
"Antecedents of revolution: Alexabder I and the Polish Kingdom 1815-1825", Franc W. Thackeray, New York 1982 : [recenzja] Jerzy Skowronek Franc W. Thackeray (aut. dzieła rec.) s. 827
"Adam Jerzy Czartoryski. Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809", wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Skowronek, Warszawa 1986 : [recenzja] Adam Gałkowski Adam Jerzy Czartoryski (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 847-848