Znaleziono 46 artykułów

Maria Żmigrodzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
IV część "Dziadów" i wczesnoromantyczny bohater egzystencji Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 3-13
Osobowość i życie pisarza w monografii historyczynoliterackiej Maria Żmigrodzka s. 5-23
Pracownia Literatury Romantyzmu Maria Żmigrodzka s. 13-16
Gorzkie arcydzieło Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 14-23
Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej kraju w latach 1831-1848 Maria Żmigrodzka s. 23-70
Le magnat, le petit noble et le XIXe siècle : (introduction aux "Souvenirs de Soplica") Maria Żmigrodzka Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 35-69
Pozytywizm Elizy Orzeszkowej Maria Żmigrodzka s. 47-68
Romantyczna legenda księcia Józefa Maria Janion Maria Żmigrodzka s. 55-95
L'histoire et l'épopée romantique Maria Żmigrodzka Roman Kornecki (tłum.) s. 57-90
Dwa oblicza wczesnego romantyzmu : (Mickiewicz - Malczewski) Maria Żmigrodzka s. 69-88
Galicyjska księga snobów Maria Żmigrodzka s. 77-108
Jeszcze o tzw. "realizmie romantycznym" Maria Żmigrodzka s. 78-111
"Ballady i romanse" wobec tradycji niemcewiczowskiej Maria Żmigrodzka s. 122-149
O romantyzmie, o sobie, o nas Alina Witkowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 135-140
"Dwa oblicza wczesnego romantyzmu /Mickiewicz-Malczewski Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 139
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Janion Maria Żmigrodzka Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 139-149
"Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej", Maria Kalinowska, Toruń 1994 : [recenzja] Maria Żmigrodzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Romantyzm i historia", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 155
"Romantyczna legenda księcia Józefa", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Pozytywizm Elizy Orzeszkowej", Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 167
Zaproszenie do dyskusji Marian Tatara Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Historia i romantyczna epika", Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
"Problemy polskiego romantyzmu", pod red. Marii Żmigrodzkiej, Zofii Lewinówny, Wrocław 1974 : [recenzja] James Roney Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 177-187
"Tradycja barska w dobie romantyzmu", Maria Janion, Maria Żmigrodzka [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 178
"„Przez wieki idąca powieść” : wybór pism o literaturze XIX i XX wieku", Maria Żmigrodzka, red. Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak, Warszawa 2002 : [recenzja] Danuta Zawadzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Osobowość i życie pisarza w monografii historycznoliterackiej", Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 201
"IV część >>Dziadów<< i wczesnoromantyczny bohater egzystencji", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 226
"O powieściach Fryderyka Skarbka", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego: Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 8, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 302, 6 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
"Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971", pod redakcją Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 35, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Zbigniew Osiński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Zofia Trojanowicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 268 : [recenzja] Stefan Sawicki Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 239-246
"Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna", Maria Żmigrodzka, redaktor naukowy Henryk Markiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 418, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stefan Morawski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 283-298
"Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej", Michał Głowiński, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 254, 2 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 304-309
O prozie narracyjnej Słowackiego Maria Żmigrodzka s. 327-349
Dwie powstańcze legendy Orzeszkowej Maria Żmigrodzka s. 333-348
"Słowacki mistyczny : propozycje i dyskusje sympozjum : Warszawa, 10-11 grudnia 1979", pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, indeksy zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 335-352
"Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu", Maria Żmigrodzka, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 14, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 500, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Etos ironii romantycznej- po polsku", Maria Żmigrodzka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 340
"Powstanie listopadowe. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania", pod red. Jerzego Skowronka i Marii Żmigrodzkiej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
Polska powieść biedermeierowska Maria Żmigrodzka s. 379-405
Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej kraju w latach 1831-1848 : część II Maria Żmigrodzka s. 390-448
Problem narratora w teorii powieści XIX i XX wieku Maria Żmigrodzka s. 417-447
"Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza", Zofia Stefanowska, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 3, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 260, 4 nlb. : [recenzja] Maria Żmigrodzka Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 529-535
"Pisma", Edward Dembowski, redakcja: Anna Śladkowska, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk - Komitet Filozoficzny oraz Instytut Badań Literackich, Biblioteka Klasyków Filozofii - Pisarze Polscy : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Edward Dembowski (aut. dzieła rec.) Anna Śladkowska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 555-576
"Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848", Maria Strzaszewska, redaktor naukowy: Maria Żmigrodzka, Wrocław 1953-1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kota, t. 22-23, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, część pierwsza (1832-1840): s. 183; część druga (1840-1848): s. 372, 4 nlb. : [recenzja] Antonina Bartoszewicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 560-566
Do Redakcji "Pamiętnika Literackiego" Maria Żmigrodzka s. 655-656
"Лермонтов – советский писатель", Икарий Андроников, Москва 1951, s. 317 : [recenzja] Maria Żmigrodzka Икарий Андроников (aut. dzieła rec.) s. 1158-1164