Znaleziono 30 artykułów

Janina Kamionkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólnokrajowe spotkanie romantyków Janina Kamionkowa s. 13-21
Kollokwium Norwidowskie Janina Kamionkowa s. 18-26
"Z zagadnień cyklu sonetowego w polskim romantyzmie", Ireneusz Opacki [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 100
"Świat jako maszyna piekielna", Ryszard Przybylski [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 102
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Tysiąc wierszy o sadzeniu grochu...", Alina Witkowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Narodziny powieści poetyckiej w Polsce", Marian Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w. : studia", Janina Kamionkowa, Warszawa 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 121
"Literatura a obyczaj. / "Choroba romantyczna" w pamiętnikach i dokumentach I połowy XX wieku Ewa Szary Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 126
"The Slavic Contribution to the Great Theatrical Reform. ( Some proposals for investigation). (Wkłąd słowaiński do wielkiej reformy teatru. Kilka propozycji badawczych)", Irena Sławińska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Sarmatyzm a Barok", Janusz Pelc [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 158
"Stanisław Jaszowski", Krystyna Poklewska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Pismo zbiorowe młodzieży kijowskiej z r. 1858", Andrzej Zieliński, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 162
"Wiersze sieroce Lenartowicza", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 163
"Obyczaj romantyczny. Rekonesans", Janina Kamionkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 168
"Renesans tradycji barskiej w literaturze Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej", Mieczysław Klimowicz [w:] "Przemieny tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 170
"Tradycja barska w dobie romantyzmu", Maria Janion, Maria Żmigrodzka [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 178
"Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza", Zofia Stefanowska [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Cześć i dynamit<<. Literatura a rewolucja", Maria Janion [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 180
"Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie", Maria Janion, Gdańsk 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 184
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 196
"Socjologia literatury : kilka etapów historycznych", Jacques Leenhardt, 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Jacques Leenhardt (aut. dzieła rec.) s. 215
"Socjologia literatury : stan obecny i zagadnienia metodologiczne", Lucien Goldmann, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Lucien Goldmann (aut. dzieła rec.) s. 215
"Wstęp do antologii "Drogi socjologi literatury", H. N. Fugen, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa H. N. Fugen (aut. dzieła rec.) s. 223
"Literatura i społeczeństwo", Leo Lowenthal, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Leo Lowenthal (aut. dzieła rec.) s. 225
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego. 1820-1871. Studium monograficzne", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970, Biblioteka Narodowa, Prace Instytutu Bibliograficznego, Nr 14, ss. 270 : [recenzja] Janina Kamionkowa Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-294
Kolokwium norwidowskie (Warszawa, 11-13 maja 1967) Janina Kamionkowa s. 290-295
"Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Studia", Janina Kamionkowa, indeksy zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 27, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 428, 4 nlb. : [recenzja] Marian Maciejewski Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 298-309
"Życie literackie w Polsce w I połowie XIX wieku", Janina Kamionkowa, Warszawa 1970 : [recenzja] Ryszard Leszczyński Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 299-304
Dialogi o Norwidzie : sesja naukowa w 150 rocznicę urodzin poety (Warszawa, 23-25 września 1971) Janina Kamionkowa s. 393-404