Znaleziono 78 artykułów

Andrzej Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrok wstępny a kasacja Andrzej Zieliński s. 5-8
Kasacja jako środek odwoławczy w znowelizowanym kodeksie postępowania cywilnego Andrzej Zieliński s. 7-16
Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego Andrzej Zieliński s. 9-21
Zarys instytucji konkubinatu Andrzej Zieliński s. 10-26
Spis kosztów i jego wiążący charakter dla sądu procesowego Andrzej Zieliński s. 12-26
Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji w 1996 r. Andrzej Zieliński s. 13-26
Stanowisko prawne opiekuna jako przedstawiciela ustawowego na tle zdolności do czynności prawnych pupila Andrzej Zieliński s. 14-26
Dziedziczenie gospodarstw rolnych w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z 26 października 1971 r. Andrzej Zieliński s. 15-23
Zdolność do dokonywania czynności procesowych przez osobę poddaną opiece Andrzej Zieliński s. 15-25
Zakres działania sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących opieki Andrzej Zieliński s. 17-27
Piecza nad majątkiem osoby poddanej opiece Andrzej Zieliński s. 18-30
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków : (wybrane zagadnienia) Andrzej Zieliński s. 28-34
Odpowiedzialność odszkodowawcza opiekuna Andrzej Zieliński s. 42-47
Uzyskanie przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego w ważniejszych sprawach Andrzej Zieliński s. 43-52
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 43-45
Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Andrzej Zieliński s. 53-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wśród spuścizny poetyckiej Stanisława Starzyńskiego Andrzej Zieliński s. 53-69
Apelacja według noweli k.p.c. z 1995 roku Andrzej Zieliński s. 55-66
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 1989 r. : (SA - P 1415/88 i SA - P 175 Andrzej Zieliński s. 56-58
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1989 r. III CZ 68 Andrzej Zieliński s. 63-66
Jeszcze o odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata i zespołu adwokackiego Andrzej Zieliński s. 77-81
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 1990 r. II CR 405 Andrzej Zieliński s. 78-80
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1986 r. (III CZP 58 Andrzej Zieliński s. 86-89
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 96-99
"Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej", B. Bladowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Zieliński B. Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 96-99
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1978 r. (II CZ 120 Andrzej Zieliński s. 97-98
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 1991 r. I A Cz 117 Andrzej Zieliński s. 107-109
"Stosunki majątkowe między konkubentami - zagadnienia wybrane", Andrzej Szlęzak, Poznań 1992 : [recenzja] Andrzej Zieliński Andrzej Szlęzak (aut. dzieła rec.) s. 108-111
"Młoda Rzeczpospolita" 1946-1947 Andrzej Zieliński s. 115-130
Próby utworzenia młodzieżowego dziennika w latach 1945-1950 Andrzej Zieliński s. 121-125
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1987 r. (III CZP 104 Andrzej Zieliński s. 124-129
"Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831", Andrzej Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 127
Glosa od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 1993 r. (SA-P-2684 Andrzej Zieliński s. 129-131
Franciszek Kowalski - poeta powstania listopadowego Andrzej Zieliński s. 141-155
O polskiej prasie młodzieżowej lat 1944-1948 Andrzej Zieliński s. 141-142
"Prawo celne z komentarzem", Feliks Prusak, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 143-145
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 października 1998 r. Andrzej Zieliński s. 143-145
"Echa śląskie w lwowskim >>Dzienniku Literackim<< 1852-1870", Andrzej Zieliński, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. VIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 145
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 25 marca 1993 r. (SA-P 207 Andrzej Zieliński s. 148-150
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński s. 149-152
"Rozliczenia majątkowe konkubentów", Mirosław Nazar, Lublin 1993 : [recenzja] Andrzej Zieliński Mirosław Nazar (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Postępowanie cywilne - Kompendium", A. Zieliński, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Marcinkowski Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Pierwsze polskie czasopisma geograficzno-podróżnicze Andrzej Zieliński s. 161-172
"Pismo zbiorowe młodzieży kijowskiej z r. 1858", Andrzej Zieliński, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 162
"Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilno-prawne. Zbiór przepisów", Mirosław Nazar, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Zieliński Mirosław Nazar (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Czy na zarządzenie przewodniczącego sądu drugiej instancji o obowiązku uiszczenia opłaty sądowej (wpisu) od kasacji przysługuje zażalenie? Andrzej Zieliński s. 168-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Pismo zbiorowe" młodzieży kijowskiej z r. 1858 Andrzej Zieliński s. 169-179
Charakter i rola warstw społecznych w literaturze polskiej pierwszego 30-lecia XIX w. Andrzej Zieliński s. 169-193
"Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (Poszukiwanie optymalnych rozwiązań) : (materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w dniach 27-30 czerwca 1994 r. w Zakopanem)", pod red. Kazimierza Korzana, Sopot 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem", Feliks Prusak, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1997 r. I CZ 22 Andrzej Zieliński s. 184-188
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 1994 r. SA-P 883 Andrzej Zieliński s. 193-196
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 10 lutego 1995 r. III CZP 8 Andrzej Zieliński s. 197-199
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 1997 r. I CKN 825 Andrzej Zieliński s. 202-205
Glosa do wyroku Sądu Najwyższegoz 17 grudnia 1996 r. I CKU 45 Andrzej Zieliński s. 204-209
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 listopada 1998 r. Andrzej Zieliński s. 209-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 marca 1997 r. II CKN 63 Andrzej Zieliński s. 210-215
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 listopada 1995 r. II UZP 15 Andrzej Zieliński s. 215-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 r. (III ARN 68 Andrzej Zieliński s. 218-223
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 marca 1997 r. I CKN 45 Andrzej Zieliński s. 225-229
Rajnold Suchodolski : poeta i żołnierz powstania Andrzej Zieliński s. 227-239
"Franciszek Kowalski- poeta powstania listopadowego", Andrzej Zieliński, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 229
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 1997 r. II CKN 106 Andrzej Zieliński s. 239-242
"Pod urokiem Italii. O Stefanie Żeromskim", Andrzej Zieliński, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 242
Projekt "Gazety dla Ludu" z początku powstania listopadowego s. 249-252
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1994 r. III CZP 53 Andrzej Zieliński s. 250-255
Geneza i rozwój lekkich samochodów ciężarowych typu pickup w okresie do 1939 roku Andrzej Zieliński s. 251-272
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 sierpnia 1995 r. I ACz 232 Andrzej Zieliński s. 265-270
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 r. Andrzej Zieliński s. 267-273
Poetyckie echa doby napoleońskiej w powstaniu listopadowym Andrzej Zieliński s. 273-287
Romantycy na Pokuciu Andrzej Zieliński s. 275-295
Rączkowskiego wspomnienie o Reymoncie Andrzej Zieliński s. 284-290
"Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831", Andrzej Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 280 : [recenzja] Julian Maślanka Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.)", oprac. Andrzej Zieliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samochód dla potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku-Białej Andrzej Zieliński s. 309-329
"Literatura polska i jej związki z Włochami", Giovanni Maver, wybór, przekład i opracowanie Andrzej Zieliński, Warszawa 1988 : [recenzja] Ewa J. Głębicka Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 331-334
"Prasa młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz.1", Andrzej Zieliński, "Prasa Polska" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 374
"Prasa młodzieżowa w latach 1944-1948. Cz.2", Andrzej Zieliński, "Prasa Polska" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 374