Znaleziono 13 artykułów

Kazimierz Korzan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na temat szacowania ruchomości przez biegłego w trybie art. 853 § 2 k.p.c. Kazimierz Korzan s. 14-21
Stanowisko prawne kuratora spadku Kazimierz Korzan s. 20-27
Koszty procesu z udziałem kuratora Kazimierz Korzan s. 22-31
"Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej", Mieczysław Sawczuk, Warszawa 1975 : [recenzja] Kazimierz Korzan Mieczysław Sawczuk (aut. dzieła rec.) s. 59-64
"Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym", Kazimierz Korzan, Warszawa 1977 : [recenzja] Mieczysław Sawczuk Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 73-77
"Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy : (studium teoretycznoprocesowe)", Kazimierz Korzan, Katowice 1985 : [recenzja] Zdzisław Świeboda Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 77-80
Adwokatura na wokandzie Parlamentu Piotr Borowski Kazimierz Korzan Michał Kulesza Kazimierz Małecki Janusz Mordwiłło Mieczysław Sawczuk Jacek Sobczak Andrzej Sylwestrzak s. 79-100
"Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym", Kazimierz Korzan, Warszawa 1972 : [recenzja] Zbigniew Łabno Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych Kazimierz Korzan s. 97-108
"Dwa studia o rozumieniu praworządności", Józef Nowacki, Katowice 1980 : [recenzja] Kazimierz Korzan Józef Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 100-105
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1975 r. V PZP 9 Kazimierz Korzan s. 105-110
"Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (Poszukiwanie optymalnych rozwiązań) : (materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w dniach 27-30 czerwca 1994 r. w Zakopanem)", pod red. Kazimierza Korzana, Sopot 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 lipca 1994 r. I CRN 83 Kazimierz Korzan s. 216-226