Znaleziono 7 artykułów

Zdzisław Świeboda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywilnoprocesowa problematyka w sprawach przekazanych sądom na mocy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i ustawy o samorządzie załogi Zdzisław Świeboda s. 3-14
Odpowiedzialność komornika sądowego za szkodę wyrzadzoną przy wykonywaniu powierzonej mu czynności : na tle orzecznictwa SN Zdzisław Świeboda s. 9-18
Właściwość rzeczowa sądu wojewódzkiego Zdzisław Świeboda s. 24-36
Czynności nadzorcze sądu w trybie art. 759 § 2 k.p.c. Zdzisław Świeboda s. 31-42
Dochodzenie zwrotu należności z tytułu kosztów szkolenia pracownika oraz z tytułu wypłaconego stypendium Zdzisław Świeboda s. 35-43
"Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy : (studium teoretycznoprocesowe)", Kazimierz Korzan, Katowice 1985 : [recenzja] Zdzisław Świeboda Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 77-80
"Sąd jako organ egzekucyjny", Zdzisław Świeboda, Warszawa 1980 : [recenzja] Sławomir Dalka Zdzisław Świeboda (aut. dzieła rec.) s. 94-101