Znaleziono 29 artykułów

Jacek Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja i działalność sejmiku województwa płockiego po reformie w 1791 r. Jacek Sobczak s. 14-20
Palestra Komisji Edukacji Narodowej Jacek Sobczak s. 21-25
Europejski Nakaz Aresztowania – dylematy i wątpliwości. Perspektywa polska Jacek Sobczak s. 21-42
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej Jacek Sobczak s. 25-46
Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka Maria Gołda-Sobczak Jacek Sobczak s. 27-65
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub oczywiście niesłuszne aresztowanie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Jacek Sobczak s. 43-58
Ograniczanie człowieka w jego prawach ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość Witold Sobczak Jacek Sobczak s. 67-96
Adwokatura na wokandzie Parlamentu Piotr Borowski Kazimierz Korzan Michał Kulesza Kazimierz Małecki Janusz Mordwiłło Mieczysław Sawczuk Jacek Sobczak Andrzej Sylwestrzak s. 79-100
Czy TVP potrzebne jest prawo handlowe? Jędrzej Skrzypczak Jacek Sobczak s. 79-93
"Prawo prasowe. Komentarz", J. Sobczak, Warszawa-Poznań 1992 : [recenzja] Maciej Tarnawski Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Lietuvių bibliografijos istorija", Dalis 1 (Iki 1940 metų), Vladas Žukas, Mosklas, Vilnius 1983 : [recenzja] Jacek Sobczak Vladas Žukas (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Themis a Clio czyli prawo z historią", Juliusz Bardach, Warszawa 2001 : [recenzja] Jacek Sobczak Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense. W 750 lecie wydania przywileju chełmińskiego", Janusz Sondel, Kraków 1984 : [recenzja] Jacek Sobczak Janusz Sondel (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Wykładnia prawa : Zasady - Reguły - Wskazówki", Maciej Zieliński, Warszawa 2002 : [recenzja] Jacek Sobczak Maciej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin Jacek Sobczak s. 171-179
"Temida Staropolska. Szkice do dziejów sądownictwa Polski szlacheckiej", Marek Borucki, Warszawa 1979 : [recenzja] Jacek Sobczak Marek Borucki (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Ustawa o partiach politycznych. Komentarz", Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak, Warszawa 2000 : [recenzja] Mariusz Paździor Andrzej Gorgol (aut. dzieła rec.) Mirosław Granat (aut. dzieła rec.) Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Poczet prawników polskich", Krzysztof Pol, Warszawa 2000 : [recenzja] Jacek Sobczak Krzysztof Pol (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej", Stanisław Hoc, Opole 2002 : [recenzja] Jacek Sobczak s. 218-220
Prezydent w systemie politycznym Białorusi Ksenia Kakareko Jacek Sobczak s. 227-245
"Prawo Starochełmińskie 1584 (1394)", red. Witold Maisel, Zbigniew Zdrójkowski, przekł. Andrzej Bzdęga, Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Jacek Sobczak Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim", Jacek Sobczak, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej B. Zakrzewski Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Dawna Litwa. Studia historyczne", Jerzy Ochmański, Olsztyn 1986 : [recenzja] Jacek Sobczak Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Lumières et socièté en Europe de l'Est: L'université de Vilno et les écoles polonaises de l'Empire Russe (1803-1833)" T. 1-2, Daniel Beuvois, Lille-Paris 1977 : [recenzja] Jacek Sobczak Daniel Beuvois (aut. dzieła rec.) s. 407-409
Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego? Jacek Sobczak s. 467-480
Położenie prawne tatarskich wyznawców islamu w II Rzeczypospolitej Jacek Sobczak s. 501-520
"Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1386-1430", zebrał i wybrał Jerzy Ochmański, Warszawa-Poznań 1986 : [recenzja] Jacek Sobczak Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 526-529
"Litwa Zawilejska w XV i w pierwszej połowie XVI wieku", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 1980 : [recenzja] Jacek Sobczak Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 544-547
Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin Jacek Sobczak s. 709-717