Znaleziono 5 artykułów

Mieczysław Sawczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwania płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w dziedzinie prawa sądowego cywilnego Mieczysław Sawczuk s. 9-18
"Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej", Mieczysław Sawczuk, Warszawa 1975 : [recenzja] Kazimierz Korzan Mieczysław Sawczuk (aut. dzieła rec.) s. 59-64
"Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym", Kazimierz Korzan, Warszawa 1977 : [recenzja] Mieczysław Sawczuk Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 73-77
Adwokatura na wokandzie Parlamentu Piotr Borowski Kazimierz Korzan Michał Kulesza Kazimierz Małecki Janusz Mordwiłło Mieczysław Sawczuk Jacek Sobczak Andrzej Sylwestrzak s. 79-100
O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Grzegorz Borkowski Marcin Konarski Eryk Pietrusiński Mieczysław Sawczuk Piotr Sawczuk s. 239-244