Znaleziono 6 artykułów

Grzegorz Borkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka punktów w kontekście Wprowadzenia do sztuki jako sztuki kontekstualnej Grzegorz Borkowski s. 29
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 września 1987 r. III ARN 19 Grzegorz Borkowski s. 64-69
O tworzeniu jednolitego prawa sądowego cywilnego w państwach Europy Wschodniej w świetle teorii o stosunku prawnym cywilnoprocesowym Grzegorz Borkowski Tomasz Demendecki s. 77-83
Czy sztuce nie jest już potrzebna refleksja o przyszłości? Grzegorz Borkowski s. 102-103
O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Grzegorz Borkowski Marcin Konarski Eryk Pietrusiński Mieczysław Sawczuk Piotr Sawczuk s. 239-244
Etyka zawodów prawniczych w praktyce: relacje na sali rozpraw, Kazimierz Dolny, 19–20 października 2012 r. Grzegorz Borkowski s. 266-270