Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Demendecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks prawa sądowego cywilnego państw członkowskich Unii Europejskiej – współczesna utopia? Tomasz Demendecki s. 23-42
Wpływ wspólnotowego prawa procesowego cywilnego na ewolucję instytucji „pomocy prawnej” w polskim międzynarodowym postępowaniu cywilnym w świetle Kodeksu postępowania cywilnego Tomasz Demendecki s. 57-63
O stanie prac nad reformą prawa sądowego cywilnego w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw Tomasz Demendecki s. 71-79
O tworzeniu jednolitego prawa sądowego cywilnego w państwach Europy Wschodniej w świetle teorii o stosunku prawnym cywilnoprocesowym Grzegorz Borkowski Tomasz Demendecki s. 77-83
Właściwa chwila (pora) dokonania doręczenia pisma procesowego w postępowaniu cywilnym na podstawie art. 134 § 1 k.p.c. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 r. (I CZ 163 Tomasz Demendecki s. 143-153
"Doręczenie pism sądowych na podstawie art. 135 § 1 k.p.c." : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2000 r. (V CKN 1348 Tomasz Demendecki s. 307-314