Znaleziono 5 artykułów

Andrzej B. Zakrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierowanie obradami sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII w.) Andrzej B. Zakrzewski s. 139-149
Zakaz, którego nie było. O rzekomym zakazie drukowania III Statutu w języku oryginału i kilku innych wątpliwościach Andrzej B. Zakrzewski s. 227-237
"Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim", Jacek Sobczak, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Andrzej B. Zakrzewski Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 326-328
Czy Tatarzy litewscy rzeczywiście nie byli szlachtą? (w związku z artykułem "PH" t. 77, z. 3, s. 467-480, Sobczak, J., Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego?; zob. też "PH" t. 79, z. 2, s. 345-358) Andrzej B. Zakrzewski J. Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 573-580
„Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim”, Urszula Augustyniak, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej B. Zakrzewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 577-580