Znaleziono 3 artykuły

Witold Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ograniczanie człowieka w jego prawach ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość Witold Sobczak Jacek Sobczak s. 67-96
Sobre la creciente presencia de la perífrasis ir a + infinitivo en el sistema temporal del castellano contemporáneo Witold Sobczak s. 129-142
Granice wolności religijnej — dylemat współczesnych demokracji Joanna Taczkowska-Olszewska Witold Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 307-311