Znaleziono 4 artykuły

Zbysław Wojtkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maciej Stryjkowski - dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 1990 : [recenzja] Grzegorz Białuński Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 115-116
Stryjkowski chyba nadal zagadkowy : (w związku z pracą Julii Radziszewskiej, Maciej Stryjkowski - historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978) Zbysław Wojtkowiak Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 121-129
"Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne", Cz. 1, "Pamiętnik, tekst literacki", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 2001 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Litwa Zawilejska w XV i w pierwszej połowie XVI wieku", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 1980 : [recenzja] Jacek Sobczak Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 544-547