Znaleziono 75 artykułów

Grzegorz Białuński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku Grzegorz Białuński s. 3-17
Bogini Kurko - główny kult Galindii Grzegorz Białuński s. 3-10
Ród herbu Kot Morski (XIII-XV wiek) Grzegorz Białuński s. 3-31
Prus Tessim i jego krąg krewniaczy Grzegorz Białuński s. 7-21
Szlachta i dobra szlacheckie w starostwie ryńskim w Prusach Książęcych (do XVIII w.) Grzegorz Białuński s. 13-22
Ród Wyszeliców Grzegorz Białuński s. 25-39
Rybołówstwo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (XIV-XVII w.) ze szczególnym uwzględnieniem starostwa ryńskiego Grzegorz Białuński s. 29-62
Uwagi o udziale chorągwi chełmińskiej w bitwie grunwaldzkiej Grzegorz Białuński s. 37-42
Nieznany wilkierz miasta Giżycka Grzegorz Białuński s. 39-48
Prus Pipin Grzegorz Białuński s. 49-55
Przyczynek w sprawie lokacji miasta w Giżycku Grzegorz Białuński s. 71-78
'Norge' - pruskie czy słowiańskie narzędzie orne? Grzegorz Białuński s. 77-84
"Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge", Bd. 22, 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 84
"Finowie Zachodni", Łucja Okulicz-Kozaryn, Warszawa 1993 : [recenzja] Grzegorz Białuński Łucja Okulicz-Kozaryn (aut. dzieła rec.) s. 99-100
Starostwa leckie (giżyckie) i ryńskie (od XIV do początków XVIII wieku) w historiografii i źródłach Grzegorz Białuński s. 101-112
"Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1569 roku)", Grzegorz Białuński, Olsztyn 2001 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) s. 103-110
Ysegups - 'maior rex Galindiae' Grzegorz Białuński s. 105-122
"Maciej Stryjkowski - dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności", Zbysław Wojtkowiak, Poznań 1990 : [recenzja] Grzegorz Białuński Zbysław Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 115-116
"Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407", Marek Radoch, Olsztyn 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Historia Kaszubów w dziejach Pomorza", T. I: "Czasy średniowieczne", Gerard Labuda, Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Białuński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 122-123
System fortyfikacji dawnych Prus Wschodnich Grzegorz Białuński s. 125-126
"Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreussens = Nazwy miejscowe pochodzenia baltyckiego w południowej części Prus Wschodnich", Rozalia Przybytek, Stuttgart 1993 : [recenzja] Grzegorz Białuński Rozalia Przybytek (aut. dzieła rec.) s. 129-130
Czy Prusy Książęce były krajem tolerancyjnym? : przypadek braci czeskich Grzegorz Białuński s. 131-145
"Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność?", pod red. Jerzego Marka Łapo i Grzegorza Białuńskiego, Olsztyn 2007 : [recenzja] Alicja Dobrosielska Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Jerzy Marek Łapo (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preußen (13.-16. Jahrhundert), Grischa Vercamer, Marburg 2010 : [recenzja] Grzegorz Białuński Grischa Vercamer (aut. dzieła rec.) s. 145-151
"Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku", Jan Szeliga, Warszawa 1997 : [recenzja] Grzegorz Białuński Jan Szeliga (aut. dzieła rec.) s. 154-155
Źródła i literatura do dziejów południowo-wschodnich obszarów państwa krzyżackiego (do 1525 r.) Grzegorz Białuński s. 165-176
List Joachima Lempicy kapłana leckiego (giżyckiego) z 1588 roku Grzegorz Białuński s. 167-170
"Zur Wirtschaftsentwicklung von Passenheim im Ordensland und Herzogtum Preussen bis 1619", Georg Michels, Lüneburg 1988 : [recenzja] Grzegorz Białuński Georg Michels (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Dobra za granicą : o pozawarmińskich posiadłościach ziemskich klasztoru w Reszlu w XIV-XVI wieku Grzegorz Białuński s. 209-217
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Grzegorz Białuński Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Od 'Galindai' do 'Galinditae'. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego", Wojciech Nowakowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Grzegorz Białuński Wojciech Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Opozycja rycerstwa pruskiego na początku XV wieku Grzegorz Białuński s. 247-280
"Geneza, rozwój i przemiany sieci osadniczej regionu piskiego od XIII wieku do 1988 roku", Franciszka Joanna Maciejewska, Olsztyn 1995 : [recenzja] Grzegorz Białuński Franciszka Joanna Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 248-252
O świętym Wojciechu raz jeszcze Grzegorz Białuński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 261-286
"Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts", hrsg. Almut Bues, Igor Kąkolewski, Wiesbaden 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Almut Bues (aut. dzieła rec.) Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 265-266
Problem odprzezwiskowych (obraźliwo-humorystycznych) nazw miejscowości na Mazurach Grzegorz Białuński s. 265-270
"Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii", Hartmut Boockmann, tł. Robert Traba, Warszawa 1998 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Studia Angerburgica" T. 1-2, 1996-1997 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 295-296
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)", Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Warszawa 2013 : [recenzja] Grzegorz Białuński Elżbieta Kowalczyk-Heyman (aut. dzieła rec.) s. 295-298
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Projekt Regina Protmann" - szkic z historii podmiotowości w Prusach XVI wieku Grzegorz Białuński Bogdan Radzicki s. 303-339
W sprawie "Uwag do pogranicza Prus i Mazowsza (do 1343 r.)" Grzegorz Białuński Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci Profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1994 : [recenzja] Grzegorz Białuński Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego", Krystyna Szcześniak, Gdańsk 1994 : [recenzja] Grzegorz Białuński Krystyna Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 323-324
Nieznany przywilej na Tarławki z 1388 roku Grzegorz Białuński s. 325-335
Na marginesie kolonizacji 'Wielkiej Puszczy' Elżbieta Kowalczyk Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
"Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge", Bd. 20, 1990 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 379-381
"Kronika mistrzów pruskich", Marcin Murinius, wstęp i oprac. Zbigniew Nowak, Olsztyn 1989 : [recenzja] Grzegorz Białuński Marcin Murinius (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 383-384
Z dziejów osadnictwa krainy Wielkich Jezior Mazurskich : pochodzenie osadników na przykładzie starostwa leckiego (giżyckiego) w XVI-XVII w. Grzegorz Białuński s. 391-401
Uwagi w sprawie pierwszej lokacji miasta w Ełku Grzegorz Białuński s. 393-397
"Historia Prus. Narodziny - mocarstwo - obumieranie", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Dzieje Brandenburgii - Prus. Na progu czasów nowożytnych (1500-1701)", Bogdan Wachowiak, przy współudziale Andrzeja Kamieńskiego, Poznań 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 394-397
Marian Biskup (1922-2012) Grzegorz Białuński s. 421-426
W sprawie zmiany kalendarza w Prusach Książęcych w 1612 r. Grzegorz Białuński s. 429-432
W sprawie lasów i leśnictwa w południowo-wschodnich Mazurach od XIV do początku XVIII wieku Grzegorz Białuński s. 433-447
"Ansiedlung von Schweizer Kolonisten im Rahmen der Repeuplierung Ostpreußens. Untersuchung einer 1712 ausgewanderten Gruppe aus der Landvogtei Sax-Forsteck", Lothar Berwein, Hamburg 2003 : [recenzja] Grzegorz Białuński Lothar Berwein (aut. dzieła rec.) s. 443-444
"Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918)", Jacek Kowalkowski, Poznań-Wrocław 2002 : [recenzja] Grzegorz Białuński Jacek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) s. 447-448
Uwagi do recenzji prof. Elżbiety Kowalczyk Grzegorz Białuński s. 455-461
"Erbhuldigungsakten des Herzogtums und Königsreichs Preussen", 3. Teil 1678 bis 1737, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Etatsministerium Titel 87d Nr. 39 bis 55, hrsg. Hans Heinz Diehlmann, Hamburg 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hans Heinz Diehlmann (aut. dzieła rec.) s. 470-471
"Społeczństwo i kultura do XVI wieku. Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 9 maja 1991", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 471-473
Prusy Wschodnie przyczółkiem Trzeciej Rzeszy? Grzegorz Białuński s. 481-491
Czynniki oddziałujące na osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich do XVIII wieku Grzegorz Białuński s. 503-523
Między Rynem a Szestnem : czy w Szestnie powstało komturstwo krzyżackie? Grzegorz Białuński s. 521-528
Elementy życia gospodarczego Lecu (Giżycka) w XVI-XVII wieku Grzegorz Białuński s. 547-552
"Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich", Albert Sapatka, tł. Małgorzata Szymańska-Jasińska, oprac. oraz wstęp Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński, Warszawa-Dąbrówno 2003 : [recenzja] Alfred Czesla Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Albert Sapatka (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 570-572
O strażnicy krzyżackiej w Jegławkach Grzegorz Białuński s. 585-591
"Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540", Bd. 1: "Fischhausen - Schaaken - Neuhausen - Labiau", Hans Heinz Diehlmann, Hamburg 1998 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hans Heinz Diehlmann (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku", wyd. Jacek Wijaczka, Toruń 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Danuta Bogdan Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 591-596
Nowa monografia dziejów Prusów Grzegorz Białuński Łucja Okulicz-Kozaryn (aut. dzieła rec.) s. 599-606
Zabiegi mieszkańców Giżycka o przywilej lokacyjny miasta i jego treść (1579-1612) Grzegorz Białuński s. 609-616
Aktualność i znaczenie pracy Wojciecha Kętrzyńskiego "O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich" Grzegorz Białuński s. 611-617
"Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w "Rocznikach" Jana Długosza (do 1299 roku)", Sławomir Zonenberg, Toruń 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Sławomir Zonenberg (aut. dzieła rec.) s. 645-647
O początkach zamku w Olsztynie Grzegorz Białuński s. 645-664
"Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego", Igor Kąkolewski, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Białuński Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 647-649
"Die Kreisblätter von Neidenburg 1840-1920. Auszüge aus einer namen- und personenkundlichen Quelle zum Alltagsleben im südostpreussischen Grenzgebiet", Genealogische Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg, Seeheim-Malchen bei Darmstadt 1993 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 686-687
O początkach wsi Dębowiec i okolicy do roku 1525 Grzegorz Białuński s. 735-746