Znaleziono 5 artykułów

Krystyna Szcześniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od przestrachu – "zamowa, zagovor" Krystyna Szcześniak s. 68-83
Kadyk,czym jest i na jakich obszarach jest? Krystyna Szcześniak s. 89-99
Językowo-kulturowy obraz "kukułki i jaskółki" w białoruskim zbiorze "zamów" Krystyna Szcześniak s. 247-254
"Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego", Krystyna Szcześniak, Gdańsk 1994 : [recenzja] Grzegorz Białuński Krystyna Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 323-324
""Teka Toruńska" Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego", Krystyna Szcześniak, Gdańsk 1994 : [recenzja] Janusz Jasiński Krystyna Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 683-686