Znaleziono 172 artykuły

Janusz Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów nieistniejącego kościoła Świętego Krzyża na przedmieściach Olsztyna Janusz Jasiński s. 3-32
Środowisko przyrodnicze filarem gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w warunkach integracji z Unią Europejską Janusz Jasiński Ewa Kostyak-Wodzińska Jerzy Suchta s. 5-16
Nowe Kępniewo w świetle wilkierza z roku 1727 Janusz Jasiński s. 19-36
Analiza stanu zabytków nieruchomych oraz ograniczeń w zakresie ich obrotu rynkowego w Polsce Janusz Jasiński s. 21-39
Warmia wobec Prus i niemieckości w XIX wieku w świetle ewangelickiego czasopisma (1876) Janusz Jasiński s. 35-40
Z pobytu Wincentego Pola w Prusach Wschodnich Janusz Jasiński s. 35-48
Ocena transformacji polskiego rolnictwa w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym z wykorzystaniem wybranych cech diagnostycznych Janusz Jasiński Jerzy Suchta Magdalena Zachaś s. 57-66
Spory o polskość mazurskiego poety Michała Kajki Janusz Jasiński s. 59-65
Misje jezuickie w 1857 roku w Olsztynie i okolicy Janusz Jasiński s. 61-63
Specyfika prawnych i metodologicznych uwarunkowań wyceny nieruchomości o charakterze zabytkowym Janusz Jasiński s. 61-73
Nowa monografia niemiecka o Mazurach Janusz Jasiński Andreas Kossert (aut. dzieła rec.) s. 75-91
Kilka szczegółów z pobytu Wojciecha Kętrzyńskiego na pograniczu mazursko-kurpiowskim w 1863 roku Janusz Jasiński s. 79-81
Na marginesie artykułu o Żydach w Prusach Wschodnich Janusz Jasiński Andreas Kossert (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) E. Traba (aut. dzieła rec.) s. 85-88
Wojciech Kętrzyński w powstaniu styczniowym Janusz Jasiński s. 85-120
Olsztyńskie środowisko historyczne 1945-1997 Janusz Jasiński s. 87-95
Sprawa pięćdziesiątej rocznicy zaboru Warmii (1822) Janusz Jasiński s. 87-91
Franciszek Schnarbach : nauczyciel szkół polskich : kilka sprostowań i uzupełnień Janusz Jasiński s. 91-96
Odgłosy powstania listopadowego w Prusach Wschodnich Janusz Jasiński s. 99-104
"Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia", Janusz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Barbara Szymczak Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 104-107
Przyczynki do Wiosny Ludów w Bytowie Janusz Jasiński s. 105-111
Działalność Profesora Stanisława Herbsta na rzecz Warmii i Mazur Janusz Jasiński s. 107-115
W związku z "Odpowiedzią" Kazimierza Brakonieckiego Janusz Jasiński s. 108-111
Profesora Wojciecha Wrzesińskiego prace dla Warmii i Mazur Janusz Jasiński s. 113-117
Zapomniany list Mrongowiusza Janusz Jasiński s. 119-121
"Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii", Janusz Jasiński, Olsztyn 1976 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Polska a Królewiec Janusz Jasiński s. 123-132
"Die Eingliederung des Fürstenbistums Ermland in den preussischen Staat 1772", Hans-Jürgen Karp, [w:] "Die erste polnische Teilung 1772", hrsg. von F. B. Kaiser und B. Stasiewski, Köln-Wien 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński F. B. Kaiser (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) B. Stasiewski (aut. dzieła rec.) s. 127-128
Z dziejów cmentarza Świętego Krzyża w Olsztynie w XIX wieku Janusz Jasiński s. 129-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Geneza i powstanie ustawy Regimentsnottel z 1542 r. : (obrona pracy doktorskiej Janusza Małłka z Torunia) s. 132-136
"Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym", Zdzisław Grot, Poznań 1963 : [recenzja] Janusz Jasiński Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 137-139
Chłopi z Wójtowa i Silic wobec reformy szarwarku na początku XIX wieku Janusz Jasiński s. 142-153
Jeszcze raz o polskiej tożsamości Wojciecha Kętrzyńskiego Janusz Jasiński s. 145-148
"Grunwald. Dzień Chwały Polskiego Oręża", Leon Koczy, [Glasgow, Edynburg] 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Leon Koczy (aut. dzieła rec.) s. 148-149
Antologia literacka Prus Wschodnich Janusz Jasiński Klaus Bednarz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Brakoniecki (aut. dzieła rec.) Nikolaus Ehlert (aut. dzieła rec.) Winfried Lipscher (aut. dzieła rec.) Kazimiera Prunskiene (aut. dzieła rec.) Andrzej Szczypiorski (aut. dzieła rec.) s. 155-160
"Życie i działalność Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle badań z lat 1947-1970", Janusz Jasiński, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. VIII (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 171
W sprawie "Gazety Olsztyńskiej" Janusz Jasiński s. 173-183
"Karty z dziejów Mazur. Wybór pism", T. 2, Emilia Sukertowa-Biedrawina, wyboru dokonał Janusz Jasiński, przedmową opatrzył Stanisław Herbst, posłowie Janusza Jasińskiego, Olsztyn 1972 : [recenzja] Tadeusz Swat Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Warmia wobec powstania styczniowego", Janusz Jasiński, "Roczniki Humanistyczne. Historia" T. XX, 1972, z. 2 : [recenzja] Stanisław Łaniec Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój", Janusz Jasiński, Olsztyn 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Andrzej Wakar jako historyk : przyczynek do powojennej historiografii Olsztyna Janusz Jasiński s. 179-186
"Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku", Janusz Jasiński, Olsztyn 1983 : [recenzja] Mieczysław Pater Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 180-187
"Na Warmii i w Westfalii. Wspomnienia", Michał Lengowski, wstęp i oprac. Janusz Jasiński, Warszawa 1972 : [recenzja] Tadeusz Oracki Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Lengowski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych", Wojciech Wrzesiński, Katowice 1971 : [recenzja] Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Polacy spod znaku Rodła", Helena Lehr, Edmund Osmańczyk, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Jasiński Helena Lehr (aut. dzieła rec.) Edmund Osmańczyk (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Z działalności Emilii Sukertowej-Biedrawiny Janusz Jasiński s. 187-215
Wiece i petycja warmińska z 1885 roku Janusz Jasiński s. 195-222
Zagadnienie przymusu propinacyjnego na Warmii na przełomie XVIII i XIX wieku Janusz Jasiński s. 196-207
Rozwój świadomości narodowej Michała Kajki Janusz Jasiński s. 197-210
Niemiecki wizerunek robotników przymusowych w Prusach Wschodnich Janusz Jasiński s. 197-206
Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Olsztynie w latach 1992-1994 Janusz Jasiński s. 203-212
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI - XX wiek. = Die hervorragenden Polen in Kōnigsberg 16.-20 Jh", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, wstęp i redakcja Janusz Jasiński, Olsztyn 2005 : [recenzja] Mirosław Ossowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Pamięć o Zamojszczyźnie 1939-1944 Janusz Jasiński s. 207-232
Ludność Żydowska w Prusach Wschodnich wobec Powstania Styczniowego Janusz Jasiński s. 211-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z dziejów "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" 1970-1971 Janusz Jasiński s. 213-243
Refleksje nad rolą inteligencji na Warmii i Mazurach dawniej i dzisiaj Janusz Jasiński s. 215-227
Kontakty Warmii z innymi ziemiami polskimi u schyłku XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku Janusz Jasiński s. 227-244
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 38, 1976 : [recenzja] Janusz Jasiński s. 227-229
Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach Janusz Jasiński s. 227-268
Przemiany w zakresie przymusu mlewa na Warmii u schyłku XVIII i na początku XIX wieku Janusz Jasiński s. 229-242
Warmia wobec wydarzeń roku 1813 Janusz Jasiński s. 229-233
Opinia biskupa Jana Obłąka o Szwecji : (według relacji tajnego współpracownika, 1968) Janusz Jasiński s. 229-233
Z dziejów kontaktów i współpracy lubelskiego uniwersyteckiego ośrodka humanistycznego z Olsztynem po roku 1945 : (ze specjalnym uwzględnieniem środowisk historycznych) Janusz Jasiński s. 235-244
"Dzieje Warmii i Mazur w wypisach", oprac. Stanisław Szostakowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Janusz Jasiński Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 236-237
Olsztyński przyczynek do wojny 1939 roku Janusz Jasiński s. 241-244
Prusy Wschodnie a powstanie styczniowe : (ze szczególnym uwzględnieniem województwa płockiego) Janusz Jasiński s. 251-263
Kaszuby a Warmia Janusz Jasiński s. 253-256
Warmińskie pieśni dożynkowe Janusz Jasiński s. 257-261
Poczucie regalistyczne, wyznaniowe i językowo-etniczne Mazurów w XIX wieku (do 1870 roku) Janusz Jasiński s. 257-284
"Z przeszłości Warmii. Teksty - przekłady - przypisy", A. Napora, A. Wiśniewski, Olsztyn 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Antoni Napora (aut. dzieła rec.) Antoni Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Das Kirchspiel Heinrikau in alter und neuer Zeit. Heinrikau, Kleefeld, Komainen, Neuhof Kreis Braunsberg/Ostpr.", Adolf Poschmann, Bremenhaven 1973 : [recenzja] Janusz Jasiński Adolf Poschmann (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Der Kreis Osterode (Ostpr.) Daten zur Geschichte seiner Ortschaften", Ernst Hartmann, "Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger Arbeitskreis" Bd. X, Würzburg 1958 : [recenzja] Janusz Jasiński Ernst Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939, znajdujących się w bibliotekach krajowych i zagranicznych Janusz Jasiński s. 274-287
Królewiec wobec Polski w latach 1830-1864 Janusz Jasiński s. 275-285
"Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku", Janusz Jasiński, Olsztyn 1967 : [recenzja] Stanisław Nawrocki Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Z Lubelszczyzny do Olsztyna: mój stosunek do Niemców oraz do przeszłości i teraźniejszości Warmii i Mazur Janusz Jasiński s. 275-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag o artykule Jörga Hackmanna "Potrzeba zmiany" Janusz Jasiński Jörg Hackmann (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Problem języka niemieckiego w szkolnictwie powiatu olsztyńskiego w 1825 roku Janusz Jasiński s. 279-296
"Scalone pogranicze", Henryk Syska, Warszawa 1975 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Bursztynowym szlakiem. Warmia i Mazury w prozie i poezji", oprac. Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1963 : [recenzja] Janusz Jasiński Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 285-287
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chybiona próba rehabilitacji Wehrmachtu Janusz Jasiński R. Darda-Staab (aut. dzieła rec.) Piotr Ferenc-Chudy (aut. dzieła rec.) Gerd-Helmut Komossa (aut. dzieła rec.) s. 285-295
O miejscu urodzenia Mrongowiusza Janusz Jasiński s. 285-290
"W sprawie rejestru popisowego z czasów wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim", Zdzisław Spieralski, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" V, 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Zdzisław Spieralski (aut. dzieła rec.) s. 285-286
Prace Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (marzec 1978 - marzec 1980) Janusz Jasiński s. 287-295
"Kampania 1757 roku w Prusach Wschodnich", Mieczysław Wrzosek, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" V, 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Mieczysław Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego Janusz Jasiński s. 291-292
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Walenty Piłat Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Dyrektura Ossolineum w latach 1851-1918", Krystyna Korzon, "Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich" T. 8, 1973 : [recenzja] Janusz Jasiński Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 297-300
"Wiersze nieznane", Wojciech Kętrzyński, wybrał i odczytał z rękopisów Antoni Łukaszewski, wstęp Antoni Łukaszewski i Janusz Jasiński, Olsztyn 1973 : [recenzja] Józef Dużyk Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Antoni Łukaszewski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960", Władysław Jan Grabski, Warszawa 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Tadeusz Oracki Władysław Jan Grabski (aut. dzieła rec.) s. 299-304
Przedmowa Wojciecha Kętrzyńskiego do niemieckiego przekładu "Pieśni o ziemi naszej" Wincentego Pola Janusz Jasiński s. 299-303
Polskie Towarzystwo Historyczne w Olsztynie od października 1982 do grudnia 1985 Janusz Jasiński s. 303-314
W 90. rocznice odzyskania niepodległości: młodzież podzamojska w 1918 roku: z tradycji rodzinnych Janusz Jasiński s. 303-323
"Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia", Janusz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Andrzej Kamieński Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie w latach 1995-1997 Janusz Jasiński s. 311-322
Profesor Henryk Zins - historyk ziem nadbałtyckich, Lubelszczyzny oraz dziejów powszechnych (1921-2002) Janusz Jasiński s. 313-321
Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane? Janusz Jasiński s. 315-320
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", Bd. 31/32, 1967/68, h. 92/93 ; Bd. 33, 1969, h. 94 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Jasiński s. 319-324
"Rok 1863 : prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach", wybór i oprac. Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasperek, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Danuta Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Andrzej Wakar : historyk Warmii i Mazur (1920-1995) Janusz Jasiński s. 323-325
"Pamiętnik Mazura", Karol Pentowski, oprac. Janusz Jasiński, Olsztyn 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Karol Pentowski (aut. dzieła rec.) s. 344
Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Historycznego w okresie od marca 1980 do października 1982 roku Janusz Jasiński s. 353-362
"Warmia moich młodych lat", Franciszek Lieder, szkic historyczny i oprac. Janusz Jasiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Lieder (aut. dzieła rec.) s. 354-355
Ruch trzeźwości na południowej Warmii w połowie XIX wieku Janusz Jasiński s. 357-366
Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Janusz Jasiński s. 361-365
"Przyczynek do pobytu Karola Marcinkowskiego w Kłajpedzie", Andrzej Skrobacki, "Polski Tygodnik Lekarski" 1973, nr 4 : [recenzja] Janusz Jasiński Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 366-367
Biskup Thiel wobec języka polskiego Janusz Jasiński Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) s. 373-381
Z dziejów przywłaszczania przedwojennej "Gazety Olsztyńskiej" Janusz Jasiński s. 377-388
Pomiędzy "Gazetą Olsztyńską" a "Nowinami Warmińskimi" (1890-1891) Janusz Jasiński s. 379-387
Kwestia mazurska w ujęciu profesora Hubatscha Janusz Jasiński s. 383-403
"Pod warmińskim niebem (O Michale Lengowskim)", Władysław Gębik, Warszawa 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 389-392
Czytelnictwo "Gazety Olsztyńskiej" na Warmii w latach 1886-1913 Janusz Jasiński s. 397-406
Sesja naukowa w Olsztynie poświęcona 600-leciu polskiego księgarstwa s. 400-404
Profesor Władysław Chojnacki 1920-1991 Janusz Jasiński s. 401-405
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Tadeusz Oracki Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 414-419
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Studia historyczne Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle urzędowych źródeł Uniwersytetu Królewieckiego", Henryk Barycz, Wrocław 1967 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 415
Odszedł warmiński profesor Ulrich Fox (1937-2012) Janusz Jasiński s. 427-434
Wiek XIX i XX w "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Janusz Jasiński s. 427-444
Wojciech Wrzesiński (1934–2013) : wspomnienia poważne i mniej poważne Janusz Jasiński s. 429-436
"Prasa polska w latach 1661-1864", Warszawa 1976 : [recenzja] Janusz Jasiński s. 433-434
Wystawa w Olsztynie o zbrodniach Wehrmachtu w Polsce w 1939 roku Janusz Jasiński s. 447-448
Wokół "Idei polskości" Ferdynanda Gregoroviusa Andrzej F. Grabski Ferdynand Gregorovius (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Jeziołowicz (aut. dzieła rec.) s. 449-466
Dalsze uzupełnienie bibliografii polskich druków na Warmii 1800-1939 Janusz Jasiński s. 449-454
Spojrzenie w 1957 r. na "Główne problemy historii Warmii i Mazur w Polsce Ludowej" Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński s. 451-468
Książka służąca pojednaniu Janusz Jasiński s. 457-463
O książce Jerzego Oleksińskiego Janusz Jasiński Jerzy Oleksiński (aut. dzieła rec.) s. 461-468
Czy wspólne dziedzictwo na Warmii i Mazurach? : z zagadnień współczesnej świadomości historycznej Janusz Jasiński s. 465-486
10 lat pracy Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie Janusz Jasiński s. 468-476
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tablica pamiątkowa Immanuela Kanta w Jarnołtowie Janusz Jasiński s. 476-477
Działalność Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (marzec 1976 - marzec 1978) Janusz Jasiński s. 479-486
Redakcja "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w Olsztynie Janusz Jasiński Józef Judziński Tadeusz Oracki s. 485
Tom "Studiów Warmińskich" poświęcony Gietrzwałdowi Janusz Jasiński s. 489-496
Nowy zestaw wierszy Michała Kajki Andrzej Staniszewski Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Michał Kajka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 499-510
"Janek", Klemens Frenszkowski, Olsztyn 1979 : [recenzja] Janusz Jasiński Klemens Frenszkowski (aut. dzieła rec.) s. 505-506
Losy grobu Gizewiusza w Ostródzie Janusz Jasiński s. 509-525
"Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850", Czesław Bloch, Warszawa 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Czesław Bloch (aut. dzieła rec.) s. 509-511
Tradycje kopernikańskie w Olsztynie w XIX wieku Janusz Jasiński s. 509-522
Metody odczytywania Kajki przez Staniszewskiego Janusz Jasiński Tadeusz Oracki s. 511-516
Na marginesie "Polskich pieśni historycznych"