Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Zachaś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja konfliktów przestrzennych na poziomie lokalnym w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Magdalena Zachaś Sabina Źróbek s. 5-19
Ocena transformacji polskiego rolnictwa w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym z wykorzystaniem wybranych cech diagnostycznych Janusz Jasiński Jerzy Suchta Magdalena Zachaś s. 57-66