Znaleziono 24 artykuły

Sabina Źróbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 3
Od Redakcji Sabina Źróbek s. 4
Identyfikacja konfliktów przestrzennych na poziomie lokalnym w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Magdalena Zachaś Sabina Źróbek s. 5-19
Koncepcje wartości nieruchomości Sabina Źróbek s. 5-13
Nabywanie nieruchomości na potrzeby rozwoju miast z zastosowaniem procedury wywłaszczeniowej Sabina Źróbek Ryszard Źróbek s. 67-74
Problematyka kształtowania struktury użytkowania ziemi w Chinach po wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu Mirosław Bełej Yin-xiang Cao Jiang Chang Liu-ke Liang Ci-fang Wu Sabina Źróbek s. 81-90
The procedures of land acquisition for public roads construction : similarities and differences on the example of selected countries Marek Walacik Sabina Źróbek s. 129-142
Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małgorzata Krajewska Sabina Źróbek s. 503-512