Znaleziono 47 artykułów

Ryszard Źróbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3-4
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3-4
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3
Od redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Nieruchomości i ich zasoby jako przedmiot opisu i analiz Ryszard Źróbek s. 5-20
Teoria i praktyka wywłaszczania nieruchomości w Polsce i Niemczech Ryszard Źróbek s. 5-16
Renta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi Ryszard Źróbek Alina Źróbek-Różańska s. 5-13
Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich Anna Cellmer Ryszard Źróbek s. 5-19
Szanowni czytelnicy... Ryszard Żróbek s. 5
Szanowni Czytelnicy! Ryszard Źróbek s. 5
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 5
Drodzy czytelnicy Ryszard Źróbek s. 5
Rewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Olsztyna Anna Cellmer Ryszard Źróbek s. 19-27
Zasady usprawnienia wybranych procedur ewakuacji w procesie zarządzania nieruchomościami Mariusz Ogniewski Marek Piotrowski Ryszard Źróbek s. 45-55
Metodyka wprowadzania przeciwpożarowych elementów systemów wodociągowych w zarządzaniu nieruchomościami Mariusz Ogniewski Ryszard Źróbek s. 53-61
Wpływ decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na rozwój obszarów podmiejskich Ada Wolny Ryszard Źróbek s. 57-68
Nabywanie nieruchomości na potrzeby rozwoju miast z zastosowaniem procedury wywłaszczeniowej Sabina Źróbek Ryszard Źróbek s. 67-74
Wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu metodycznym Małgorzata Prusik Ryszard Źróbek s. 69-78
Charakter prawny i umowa leasingu nieruchomości w belgijskim systemie prawnym Bogdan Statkiewicz Ryszard Źróbek s. 73-89
Ocena różnic między wartością a ceną nieruchomości na przykładzie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Kobylińska Ryszard Źróbek s. 87-98
Niektóre problemy dzierżaw wieloletnich za granicą w odniesieniu do użytkowania wieczystego gruntów w Polsce Marcin Hłasko Ryszard Źróbek s. 91-108
Koszty i korzyści podmiotów publicznych związane z oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste Sebastian Banaszek Ryszard Źróbek s. 95-106
Chosen rules of public real estate resources management in post-social countries Ryszard Źróbek Alina Źróbek-Różańska s. 111-118
Badanie oddziaływania inwestycji na rozwój obszarów obrzeżnych Olsztyna Ada Wolny Ryszard Źróbek s. 111-119
Some problems of compulsory acquisition of land for public purposes Ryszard Źróbek s. 151-159
Niektóre aspekty dotyczące stanu i perspektyw gospodarowania przestrzenią Ryszard Źróbek s. 175-186
"Ku rzeczom nowym naszych czasów" : inspiracje Jana Pawła II dla współczesności Stefan Ewertowski Jerzy Gocko Józef Kloch Marian Machinek Stanisław Modrzewski Stefan Sokołowski Zbigniew Walczyk Ryszard Źróbek s. 247-257
Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych Jan Kuryj Oksana Kuryj-Wysocka Ryszard Źróbek s. 513-529