Znaleziono 3 artykuły

Ada Wolny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych na obrzeżach miasta (na wybranym przykładzie) : uwarunkowania prawne oraz wdrażane procedury Ada Wolny s. 19-36
Wpływ decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na rozwój obszarów podmiejskich Ada Wolny Ryszard Źróbek s. 57-68
Badanie oddziaływania inwestycji na rozwój obszarów obrzeżnych Olsztyna Ada Wolny Ryszard Źróbek s. 111-119