Znaleziono 7 artykułów

Anna Cellmer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lokalizacja i rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wymiarze wybranych elementów ładu przestrzennego na przykładzie Olsztyna Anna Cellmer s. 5-13
Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju regionu Anna Cellmer Anna Drońska Jerzy Suchta s. 5-20
Infrastruktura społeczna jako czynnik kreatywności i konkurencyjności w rozwoju miasta w aspekcie działalności władz lokalnych : na przykładzie miasta Olsztyna, stolicy regionu Warmii i Mazur w północno-wschodniej Polsce Anna Cellmer s. 5-15
Informacja przestrzenna w procesach rewitalizacji obszarów miejskich Anna Cellmer Ryszard Źróbek s. 5-19
Rewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Olsztyna Anna Cellmer Ryszard Źróbek s. 19-27
Przemysł kreatywny w gospodarce miast Anna Cellmer s. 29-37
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi Anna Banaszek Sebastian Banaszek Anna Cellmer Aleksander Żarnowski s. 151-164