Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Krajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Małgorzata Krajewska Sabina Źróbek s. 503-512