Znaleziono 6 artykułów

Zdzisław Grot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym", Zdzisław Grot, Poznań 1963 : [recenzja] Janusz Jasiński Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Dezydery Chłapowski 1788-1879", Zdzisław Grot, Warszawa-Poznań 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 214
"Działalność posłów polskich w Sejmie pruskim (1848-1850)", Zdzisław Grot, Poznań 1961 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 583-585
"Listy Wojtusia z Zawad. De omnibus rebus et quibusdam aliis. Felietony z lat 1865-1867", Marceli Motty, oprac. Zdzisław Grot i Tadeusz Nożyński, wstęp napisał Zdzisław Grot, Warszawa 1984 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) Marceli Motty (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nożyński (aut. dzieła rec.) s. 639
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1857-1857) Zdzisław Grot s. 651-661
"Pruska polityka narodowościowa w Północnym Szelzwiku 1864-1920", Zdzisław Grot, Poznań 1967 : [recenzja] Janusz Pajewski Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) s. 812-815