Znaleziono 34 artykuły

Tomasz Kizwalter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoczesność i polityka - dyskusja w zaborze rosyjskim połowy XIX w. Tomasz Kizwalter s. 107-124
">>Nowatorstwo i rutyny<< : społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizaji (1840-1863)", Tomasz Kizwalter, Warszawa 1991 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Tomasz Kizwalter (aut. dzieła rec.) s. 116-117
"Historians and eighteenth-century Europe 1715-1789", Matthew S. Anderson, Oxford 1979 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Matthew S. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 159
"The well-ordered police state. Social and institutional change through law in the germanities and Russia, 1600-1800", Marc Raeff, New Haven-London 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Marc Raeff (aut. dzieła rec.) s. 211
"Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu", Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 216
"Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki", Stefan Amsterdamski, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stefan Amsterdamski (aut. dzieła rec.) s. 351
"Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich", Jerzy Krasuski, Poznań 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 370
O nowych kierunkach badań problematyki narodu Tomasz Kizwalter s. 375-384, 414
"Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji", Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 376
Krótka historia krótkiego wieku Tomasz Kizwalter Timothy Charles William Blanning (aut. dzieła rec.) s. 379-388
"Historia myśli socjologicznej, 2 cz.", Jerzy Szacki, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia", oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 410
"Brodziński - historiozof", Ireneusz Bittner, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 411
"Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Rzewuskiego", Józef Urbaniak, Poznań 1979 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Józef Urbaniak (aut. dzieła rec.) s. 435-436
Czy uczeni powinni uprawiać politykę? Tomasz Kizwalter s. 511-520
Kilka uwag nie tylko o polskim radykaliźmie oświeceniowym Tomasz Kizwalter s. 541-542
"Conservatism in Europe 1770-1945. Traditionalism, reaction and counter-revolution", John Weiss, London 1977 : [recenzja] Tomasz Kizwalter John Weiss (aut. dzieła rec.) s. 557-561
"Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego", Bronisław Łagowski, Kraków 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Bronisław Łagowski (aut. dzieła rec.) s. 597-598
"Le tournant du siècle des Lumières 1760-1820. Les genres en vers des Lumières au romantisme", publié sous la direction de G. M. Vajda, Budapest 1982 : [recenzja] Tomasz Kizwalter G. M. Vajda (aut. dzieła rec.) s. 599-600
"Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918", Stanisław Borzym, Halina Floryńska, Barbara Skarga, Andrzej Walicki, red. nauk. Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) Halina Floryńska (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 603
"Revolution and Evolution 1848 in German-Jewish history", ed. Werner E. Mosse, Arnold Paucker, Reinhard Rürup, Tübingen 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Werner E. Mosse (aut. dzieła rec.) Arnold Paucker (aut. dzieła rec.) Reinhard Rürup (aut. dzieła rec.) s. 604-605
"Church, politics and society in Spain 1750-1874", Wiliam J. Callahan, Cambridge Mass.-London 1984 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Wiliam J. Callahan (aut. dzieła rec.) s. 633
"Listy Wojtusia z Zawad. De omnibus rebus et quibusdam aliis. Felietony z lat 1865-1867", Marceli Motty, oprac. Zdzisław Grot i Tadeusz Nożyński, wstęp napisał Zdzisław Grot, Warszawa 1984 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) Marceli Motty (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nożyński (aut. dzieła rec.) s. 639
Ziemiaństwo połowy XIX w. wobec procesów modernizacji : idee kręgu Andrzeja Zamoyskiego Tomasz Kizwalter s. 655-679
"Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku", Polska XIX i XX wieku. Dzieje społeczne, Jerzy Jedlicki, pod red. Janusza Żarnowskiego, Warszawa 1988 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 758-761
"Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle", Guy Thuillier, préface de Jean Tulard, Genève 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Guy Thuillier (aut. dzieła rec.) Jean Tulard (aut. dzieła rec.) s. 784-788
"Spotkania z utopią", Jerzy Szacki, Warszawa 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 797
"Fryderyk II", Stanisław Salmonowicz, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 799-800
"Naród, kultura, osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu", Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter s. 805
"Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene Wrońskim", Lech Łukomski, Kraków 1982 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Lech Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 817-818
"Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej", Wiktor Osiatyński, pod red. Jerzego Wróblewskiego, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Wiktor Osiatyński (aut. dzieła rec.) Jerzy Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"Szkice z historii socjologii polskiej", praca zbiorowa pod red. Kazimierza Z. Sowy, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Kazimierz Z. Sowa (aut. dzieła rec.) s. 834
"Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 892-898