Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Walicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski : zarys problematyki Andrzej Walicki s. 23-46
"Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski. Zarys problematyki", Andrzej Walicki, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 113
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
Ruch filozoficzny lat czterdziestych XIX wieku jako program reedukacji i modernizacji narodu Andrzej Walicki s. 129-154
"Stanisław Brzozowski-drogi myśli", Andrzej Walicki, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 196
Wolność a historia Anna Dziedzic Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu", Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 216
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, indeksy zestawili Agnieszka Rabińska i Andrzej Walicki, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Jan Garewicz Maria Janion Ryszard Panasiuk Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 306-330
"Adam Mickiewicz. Au carrefour des romantismes européens. Essai sur la pensée du poète", Léon Kolodziej, Aix-en-Provence 1966, Éditions Ophrys, Publication des Annales de la Faculté des Lettres, Aix-en-Provence, Nouvelle Série, N° 51, ss. 572, 4 nlb. : [recenzja] Andrzej Walicki Léon Kolodziej (aut. dzieła rec.) s. 309-319
"Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji", Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 376
"Rosja, katolicyzm i sprawa polska", Andrzej Walicki, Warszawa 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 401
    Zacytuj
  • Udostępnij
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, oprac. tekstów Jan Garewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jan Garewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 435
"Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918", Stanisław Borzym, Halina Floryńska, Barbara Skarga, Andrzej Walicki, red. nauk. Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) Halina Floryńska (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 603
"W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa", Andrzej Walicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 691-694