Znaleziono 24 artykuły

Marek Urbański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu ukrytych znaczeń : park naturalny XVIII stulecia a wolnomularstwo Inessa Swirida s. 7-40
Niechmirów - Mała Wieś, gm. Burzenin-Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 1 Anna Kufel-Dzierzgowska Marek Urbański Andrzej Wójcik s. 48
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rzechta, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, St. 12, AZP 70-46/2 Marek Urbański s. 51
Niechmirów - Nowa Wieś, gm. Burzenin-Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 1 Anna Kufel-Dzierzgowska Marek Urbański s. 53-54
Niechmirów, gm. Burzenin, woj. sieradzkie. Stanowisko 2 Anna Kufel-Dzierzgowska Zofia Urbańska Marek Urbański s. 65-66
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niechmirów-Mała Wieś, woj. sieradzkie Anna Kufel-Dzierzgowska Zofia Urbańska Marek Urbański s. 68-69
Niechmirów - Mała Wieś, gm. Burzenin-Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 1 Anna Kufel-Dzierzgowska Marek Urbański s. 71-72
Niechmirów - Mała Wieś, woj. sieradzkie. Stanowisko 1 Emilia Hernandez Anna Kufel-Dzierzgowska Zofia Urbańska Marek Urbański s. 83-84
Niechmirów - Mała Wieś, gm. Burzenin-Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 1 (74-75) Anna Kufel-Dzierzgowska Marek Urbański s. 87-88
Mała Wieś, gm. Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 14 (AZP 74-45) Marek Urbański s. 97-98
Mała Wieś, gm. Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 14 Marek Urbański s. 101
Mała Wieś, gm. Konopnica, woj. sieradzkie. Stanowisko 14 Marek Urbański s. 121
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tubądzin, gm. Wróblew, woj. sieradzkie, St. 1, AZP 69-43/14 Marek Urbański s. 122
Sieradz, Pl. Świerczewskiego (Rynek) 2 Marek Urbański s. 175
"The Bible and medieval culture", ed. by W. Lourdaux, D. Verhelst, Leuven 1979 : [recenzja] Marek Urbański W. Lourdaux (aut. dzieła rec.) D. Verhelst (aut. dzieła rec.) s. 357
"Żydzi ziemi bielskiej op połowy XVII w. do 1795 r. (Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne)", Antoni Leszczyński, Wrocław 1980 : [recenzja] Marek Urbański Antoni Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Filozofia i myśl społeczna XIII-XIV wieku", red. Julian Domański, Warszawa 1978 : [recenzja] Marek Urbański Julian Domański (aut. dzieła rec.) s. 417
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978 : [recenzja] Marek Urbański Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 422
"Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Urbański Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 426
"Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae, t. V, fasc. 3 (seria regestorum)", ed. J. Šebanek, S. Duškova, Pragae 1982 : [recenzja] Marek Urbański S. Duškova (aut. dzieła rec.) J. Šebanek (aut. dzieła rec.) s. 625-626
Niektóre problemy ruchu kredytowego w ziemi sanockiej w XV w. Marek Urbański s. 627-652
"Merchants in crisis : genoese and venetian men of affairs and the fourteenth-century depression", Benjamin Z. Kedar, New Haven and London 1976 : [recenzja] Marian Dygo Marek Urbański Benjamin Z. Kedar (aut. dzieła rec.) s. 706-710
"The Devil's horsman. The Mongol invasion of Europe", James Chambers, London 1979 : [recenzja] Marek Urbański James Chambers (aut. dzieła rec.) s. 860