Znaleziono 20 artykułów

Władysław Tatarkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyzm, czyli rozpacz semantyka Władysław Tatarkiewicz s. 3-21
Le romantisme ou le désespoir d'un sémantiste Władysław Tatarkiewicz s. 5-18
Architektura barokowa w Brazylii Władysław Tatarkiewicz s. 17-43
"Romantyzm, czyli rozpacz semantyka", Władysław Tatarkiewicz, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 111
Średniowieczny a nowożytny pogląd na piękno i sztukę Władysław Tatarkiewicz s. 111-118
"Historja filozofji", Władysław Tatarkiewicz, Lwów 1931 : [recenzja] A. Steuer Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Czworakie rozumienie klasyczności", Władysław Tatarkiewicz, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133
O założeniu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Władysław Tatarkiewicz s. 154-157
O dwojakim pojmowaniu moralnego czynu Władysław Tatarkiewicz s. 157-169
Obrachunek i nakazy, uczciwość i dobroć Władysław Tatarkiewicz s. 157-167
Le premier polonais dans l'histoire de l'esthétique Władysław Tatarkiewicz s. 169-179
Studying Philosophy in Marburg, Years Ago Władysław Tatarkiewicz s. 185-192
Zapiski do autobiografii Władysław Tatarkiewicz s. 193-247
Adieu à Kant Władysław Tatarkiewicz s. 207-215
Les trois morales d'Aristote [1931] Władysław Tatarkiewicz s. 215-223
"Historia filozofii", Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] B. Dembowski Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 318-322
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie za Stanisława Augusta Władysław Tatarkiewicz s. 329-342
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Notatka o sobie", Władysław Tatarkiewicz, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 438
Poglądy estetyczne epoki Stanisława Augusta Władysław Tatarkiewicz s. 601-604