Znaleziono 26 artykułów

Barbara Marzęcka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Romans z tekstem", Jan Błoński, Kraków 1981 : [recenzja] Barbara Marzęcka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Rozmowy z Czesławem Miłoszem", Aleksander Fiut, Kraków 1981 : [recenzja] Barbara Marzęcka Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 151
"Między nadzieją a zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego", Edward Kasperski, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Barbara Marzęcka Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Fabuły marynistyczne dwudziestolecia międzywojennego", Ryszard Karwacki, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Barbara Marzęcka Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 159
"Krótkie formy fabularne Juliana Stryjkowskiego", Jan Pacławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Barbara Marzęcka Jan Pacławski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Stanisław Brzozowski w kręgu marksistowskiej inspiracji filozoficznej", Czesław Głombik, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Marzęcka Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 216
"Opracowania krytyczne współczesnej prozy amerykańskiej", Zbigniew Lewicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Marzęcka Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"Współcześni dramatopisarze polscy", Szczepan Gąssowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Marzęcka Szczepan Gąssowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Eseistyka i dramaturgia Anatola Sterna", Władysław Studencki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Barbara Marzęcka Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 240
"Dziecko w poezji dla dzieci", Bogusław Żurakowski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Barbara Marzęcka Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Topos młodości w prozie Jarosława Iwaszkiewicza", Hanna Kirchner, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 255
"Iwaszkiewicz doradcą Szyfmana", Edward Krasiński, "Dialog" nr 1 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 267
"Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T.1-2", Red. I.Maciejewska, Warszawa 1982 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 268
"Wczesna twórczość S.Przybyszewskiego w oczach krytyki niemieckiej lat 1892-1900", Krzysztof Łuczyński, "Ruch Literacki" nr 3 (1985) : [recenzja] Barbara Marzęcka Krzysztof Łuczyński (aut. dzieła rec.) s. 278
"Próba typologii przejawów tzw. filmowości w utworach literackich", Maria Ziec-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX, z.119 : [recenzja] Barbara Marzęcka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 293
"Czyściec Juliana Tuwima", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1982) : [recenzja] Barbara Marzęcka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Stanisława Wyrzykowskiego wspomnienia z młodości. Jeszcze jedna młodopolska legenda", Lucyna Kozikowska-Kowalik, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Barbara Marzęcka Lucyna Kozikowska-Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 313
"O interpretacji semantycznej utworów literackich", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Barbara Marzęcka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
"Debiuty poetyckie. 1981. Antologia", Wybór, oprac. red.: J. Leszin-Koperski, A.K. Waśkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 338
"O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. (Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 18-20 czerwca 1979 r. w Warszawie na temat >>Twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w 85 rocznicę urodzin<<)", Kraków 1983 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 343
"O Jarosławie Iwaszkiewiczu", Andrzej Biernacki, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 344
"Grotowski i dramat romantyczny", Konstanty Puzyna, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 347
"Teatrologia w Polsce w latach 1918-39. antologia", Wybór i oprac. E.Udalska, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 377
"60 lat Związku Literatów Polskich", Oprac. W.Kaliszewski, A.Biernacki, "Twórczość" nr 8 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 432
"Gdy odszedł Władysław Tatarkiewicz", Karol Estreicher, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 434
"Notatka o sobie", Władysław Tatarkiewicz, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 438