Znaleziono 26 artykułów

Ryszard Matuszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moje spotkania z Czesławem Miłoszem Ryszard Matuszewski s. 19-53
Laudatio Operis Ryszard Matuszewski s. 30-37
Mistrz pur-nonsensu Ryszard Matuszewski s. 31-33
Miejsce Słonimskiego Ryszard Matuszewski s. 71-82
Odpowiedź na ankietę redakcji "Tekstów Drugich" Ryszard Matuszewski s. 129-135
"Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144
Róg obfitości czyli penetracje i predylekcje literackie i naukowe Juliusza Wiktora Gomulickiego Ryszard Matuszewski s. 147-154
Uroki dworu Ryszard Matuszewski s. 160-163
Wiek Miłosza Ryszard Matuszewski s. 163-166
"Wielka liczba i trochę dobrej poezji", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Elementy tragizmu w poezji Władysława Broniewskiego", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" R. 8 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Temat: Kopernik", Ryszard Matuszewski, "Odra" R. 13 (1973) : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Własny głos poety", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Poezja polska w latach 1982-1983 (I)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Poezja polska w latach 1982-1983 (II)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Wszyscy piszą wiersze", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Powroty i pożegnania", Ryszard Matuszewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 241
"Poezję warto czytać", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki", nr 7 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 247
">>Będę ja pierwszym w Polsce futurystą<<. (Wokół twórczości Juliana Tuwima)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 254
"Lektury poetyckie (II)",Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 10-11 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 286
"Poezja Jerzego Zagórskiego", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 9 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 301
"Czyściec Juliana Tuwima", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1982) : [recenzja] Barbara Marzęcka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 308
">>Niepogodzony z bezsensem istnienia<<", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1979) : [recenzja] Alicja Szałagan Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Z bliska. Szkice literackie", Ryszard Matuszewski, Kraków 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 401
Poezja Władysława Broniewskiego w latach 1939-1954 Ryszard Matuszewski s. 477-503
"Literatura na przełomie", Ryszard Matuszewski, Warszawa 1951, «Czytelnik», s. 317, 3 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 1149-1152