Znaleziono 231 artykułów

Anna Bujnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Teoretyczne i metodologiczne problemy empirycznych badań czytelnika", Janusz Ankudowicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 123
">>Placówka<< Bolesława Prusa", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 130
"Wierność sobie i ziemi. (Szkice o autentyzmie)", Jan Bolesław Ożóg, Kraków 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Bolesław Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 146
"O Czesławie Miłoszu ogólnie", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 148
"Niepokorny i przekorny. (Notatki wstępne do eseju o Józefie Łozińskim)", Jerzy Pluta, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Pluta (aut. dzieła rec.) s. 148
"Człowiek i marionetki", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 150
"Józef Ignacy Kraszewski i polski wiek XIX", Józef Bachórz, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Ludwik Flaszen w teatrze", Henryk Chłystowski, "Dialog" nr 4 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Chłystowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Historia prasy polskiej. Pod red. J. Łojka. (T.4) Prasa polska w latach 1939-1945", Autorzy: J.Jarowiecki, J. Myśliński, A. Notkowski. PAN IBL. Pracownia Historii Czasopismiennictwa polskiego XIX i XX w., Łódź 1980 : [ recenzja] Anna Bujnowska s. 170
"Andrzej Wajda-teatr", Maciej Karpiński, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Maciej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 170
"Czarny Ariel poezji społecznej", Stanisław Bereś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 170
"Folklorystyczne pieśni bohaterskie okresu II wojny światowej", Jan Adamowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnica dziecięcej lektury", Alicja Baluch, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 173
"Cele, tematyka, rodzaje prac pisemnych w szkole średniej", Józef Bar, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Józef Bar (aut. dzieła rec.) s. 175
"Chrześcijański pesymizm Mariana Zdziechowskiego", Irena Burzacka, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 176
"Historyczna powieść epistolarna >>Rzym za Nerona<< Kraszewskiego", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Roczniki Biblioteczne 1980 z.1", Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 176
"Franciszek Wężyk, Stanisław Starzyński: dwugłos poetycki", Barbara Czwórnóg-Jadczak, "Ze Skarbca Kultury", z.43 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Czwórnóg-Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 178
"Czy Młoda Polska kochała śmiech?", Jolanta Ambrosewicz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Jolanta Ambrosewicz (aut. dzieła rec.) s. 178
"Biblia a literatura polska. Antologia", Kazimierz Bukowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Kazimierz Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Antologia poezji ludowej 1830-1980", Wyd.3,popr. i rozsz., Wybór i przedmowa J.Szczawiej, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 180
"Miłosz i Norwid", Marek Buś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Buś (aut. dzieła rec.) s. 183
"Z korespondencji Agatona Gillera do J.I. Kraszewskiego", Halina Bursztyńska, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Halina Bursztyńska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Poezja współczesna w szkole podstawowej", Alicja Baluch, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 184
"Generacja powstańcza 1830-31. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 184
"Człowiek- >>Boga żywego obraz<<", Antoni Dunajski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Antoni Dunajski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Filozofia cyganerii", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 185
">>Od niesienia<< czy >>odniesienia<<. Na marginesie wiersza Norwida >>Moralności<<", Józef Fert, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 187
"Pokonany bohater w sztuce romantyzmu", Jan Białostocki, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 188
"Emigracyjna działalność Agatona Gillera po Powstaniu Styczniowym", Halina Florkowska-Frančič, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Halina Florkowska-Frančič (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Snobizm i postęp<< i >>Przepióreczka<< a międzywojenny regionalizm kulturalny", Marek Białota, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 190
"Norwid o Mickiewiczu-spojrzenie poromantyczne", George Gömöri, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska George Gömöri (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wacław Borowy- krytyk-historyk literatury-artysta", Jerzy Cieszkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Cieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Mickiewicz - Towiański", Konrad Górski, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej", Maria Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 192
Kraszewski i Lenartowicz Anna Bujnowska s. 192-202
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Szkolna kultura literacka w okresie zaborów. Rozważania źródłoznawcze", Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 193
"Witkacjana z archiwum Bronisława Malinowskiego", Urszula Czartoryska, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Urszula Czartoryska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Depesze z powstańczej Warszawy. 1830-1831", Raymont Durand, Wstęp, przypisy i tłum. R. Bielecki, Warszawa 1960 : [recenzja] Anna Bujnowska Raymond Durand (aut. dzieła rec.) s. 194
"Charakterystyka wybranych społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej połowy XIX w.", Janusz Kostecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Stanisław Brzozowski w świetle dwu analiz", Piotr Joran Drozdowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Piotr Joran Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Powstanie listopadowe w teatrze historii czy preteksty", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 196
"Zasłona w rajskie ptaki albo o granicach >>okresu powieści<<", Wiesław Juszczak, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 197
"Stanisław Jachowicz. Życie, twórczość i działalność", Izabela Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 198
">>Choć Radziwiłł, alem człowiek...<<. Gawęda romantyczna prozą", Wybór i oprac. M.Maciejewski, Kraków 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 198
">>Kwiat społeczeństwa...<<. Struktura społęczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1850-1914", Irena Homola, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Czas swe wzory układa<<. Dziennik z Prania", Kira Gałczyńska, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Literatura osobna", Jerzy Cieślikowski, Wybór: R.Waksmund, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Nieznany list Norwida z 8 marca 1862", Maria Jagielska, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Proza stylizowana w krytyce młodopolskiej", Krzysztof Kłosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 208
"O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki", Tadeusz Bujnicki, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 208
"Adam Mickiewicz", Maria Dernałowicz, Warszawa 1985: [recenzja] Anna Bujnowska Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Odnajdywanie świata", Stanisław Jaworski, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Gloger. Opowieść biograficzna", Teresa Komorowska-Brzozowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Teresa Komorowska-Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 211
"W rocznicę listopadową", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Podróże staroświeckie. Impresje i szkice z wojaży po ZSRR", Tadeusz Chróścielewski, Łódź 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Chróścielewski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Między tradycją a awangardą. Nad Rękopisem dramatów Jerzego Zawieyskiego", Jan Z. Brudnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Anna Bujnowska Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 217
"O wartościach uniwersalnych >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Literatura i styl życia. Szkice, wspomnienia, rozmowy", Alfred Łaszowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Alfred Łaszowski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Młodości mej stolica. Wspomnienia krakowianina z okresu między wojnami", Tadeusz Kudliński, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Kudliński (aut. dzieła rec.) s. 219
"Problem psychiki narodu w świadomości polskich modernistów", Eugenia Łoch [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 220
"Skamandryckie wiersze o Mickiewicz-wyraz kultu prywatnego", Jacek Łukasiewicz, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 222
"Lublin Literacki. 1932-1982. Szkice i wspomnienia", Red. W.Michalski, J.Zięba, Lublin 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 223
"Poezja polska 1800-1830", Zdzisław Libera, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 223
"Kościół i katolicyzm na łamach >>Przeglądu Narodowego<<", Jacek M.Majchrowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek M. Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.2", Stanisław Frycie, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 224
"Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T.1: A-M", Przewodniczący Kom. Red. J.Krzyżanowski, Cz.Hernas, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 225
"Juliusz Słowacki", Stanisław Makowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana", Michał Głowiński, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 227
"Analiza językowa wybranych pól semantycznych poezji, prozy i dramatu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Mieczysław Balewski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV: [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Balewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Własny głos poety", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 228
">>Dziennik Departamentu Kaliskiego<< z lat 1809-1812. Źródła tekstów poetyckich z epoki napoleońskiej", Sławomir Folfasiński, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Fatum ukrzyżowane", Marian Maciejewski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Smuga światła. (Wspomnienia)", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 230
"Wątpliwa gościnność. O stanie recepcji literatury amerykańskiej w Polsce", Franciszek Lyra, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Franciszek Lyra (aut. dzieła rec.) s. 231
">>Błękitny kwiat<<. Almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983", Janina Kamionka-Straszakowa, Kraków 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 232
">>Historia Telemaka<< Jana Stanisława Jabłonowskiego. Jasny epizod czasów saskich", Waldemar Janiec, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Anna Bujnowska Waldemar Janiec (aut. dzieła rec.) s. 235
"Polska folklorystyka romantyczna", Julian Maślanka, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Indywidualizacja języka postaci w >>Żywocie Mikołaja Srebrempisanego<< Emila Zegadłowicza", Ewa Malinowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 235
"Opowieści kórnickie. Wyd.2", Marceli Kosman, Poznań 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 236
"Miłość romantyczna", Wybór i oprac. M.Piwińska, Biblioteka Romantyczna, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 237
"Tradycje ariańskie w Miłoszowej >>Dolinie Issy<<", Jan Malicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Przemilczenie-zjawisko i kategoria literacka. O >>Czarnych kwiatach<< i >>Białych kwiatach<< Cypriana Norwida", Beata Maliszkiewicz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Beata Maliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237
"Dolina najpiękniejsza w świecie", Jacek Kolbuszewski, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 238
">>Ulana<<. Powieść >>malownicza<< i powieść o ludzkich namiętnościach", Stanisław Burkot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XXI (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 239
"Wyobraźnia kataklizmem zniewolenia. Z liryki patriotycznej Adama Asnyka", Zofia Mocarska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Oszukani przez historię. O prozie Tadeusza Konwickiego", Anna Nasalska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Anna Nasalska (aut. dzieła rec.) s. 242
"Okoliczanie. Antologia poezji polskiego autentyzmu", Oprac. J.B.Ożóg, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 243
">>Pan Tadeusz<< w ilustracjach", Wybór i oprac. A.Bajdor, H.Natuniewicz, Gdańsk 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 243
"Cień i forma. O wyobraźni poetyckiej Leopolda Staffa", Bożena Mądra-Shallcross, Szczecin 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Bożena Mądra-Shallcross (aut. dzieła rec.) s. 243
"Bery i bojki śląskie", Stanisław Ligoń, Wybór i przedm.: C.kwiecień, oprac. edyt.:F.Pluta, Katowice 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Ligoń (aut. dzieła rec.) s. 244
"Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie", Anna Czobodzińska-Przybysławska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Anna Czobodzińska-Przybysławska (aut. dzieła rec.) s. 245
"Poezja Miłosza wobec perspektywy odbioru szkolnego", Barbara Kryda, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 246
">>Balladyna<< Juliusza Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów", Marianna Mlekicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marianna Mlekicka (aut. dzieła rec.) s. 247
"Tematyka polska w poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej", Jan Orłowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 248
Poziom rozwoju psychopercepcyjnego a osiągnięcia w nauce czytania uczniów klas drugich Anna Bujnowska s. 248-258
"Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249
"Miłosz jako tłumacz Biblii", Zbigniew Jerzy Nowak, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 249
"O Janie Auguście i Zygmuncie Kisielewskich", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 249
"Antyk we współczesnej literaturze polskiej", Stanisław Stabryła, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 250
"O Julianie Niemcewiczu opowieść biograficzna", Stefan Majchrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Krytycy wobec twórczości literackiej Heleny Bechlerowej", Jolanta Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Jolanta Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 251
"W kręgu barwy. O funkcji określeń barw w tomikach >>Italia<< i >>Drobiazgi z podróżnej teki<< Marii Konopnickiej", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 251
">>Homo militans<< i >>homo faber<<. O nurcie heroicznym w literaturze polskiej lat 1907-1914", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 252
"Historyczne konteksty >>Żywych kamieni<< Wacława Berenta", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Majakowski-fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce", Witold Parniewski, Łódź 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Życie teatralne Poznania. Cz.IV: 1875-1918", Józef Ratajczak, Poznań 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 254
"W poszukiwaniu formuły edycji tekstu literackiego dla szkoły", Władysław Dynak, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 370, Problemy nauczania języka i literatury polskiej. Cz.1: Literaturoznawstwo i metodyka, Wrocław 1977 : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Partnerzy symbolicznej interakcji poznawczej: badacz-krytyk", Czesław P. Dutka, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Czesław P. Dutka (aut. dzieła rec.) s. 255
"Chwyt językowo-stylistyczny a problem ekspresywności", Grzegorz Fedorowski, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Grzegorz Fedorowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"Życie teatralne Poznania. Cz.III: 1844-1875", Józef Ratajczak, Poznań 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 256
"U źródeł badań nad polską zagadką ludową", Sławomir Folfasiński, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 257
"Bojowniczki i pacyfistki. O nurcie kobiecym w poezji I Wojny światowej", Andrzej Romanowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Poezja żołnierska na Wschodzie - czy jej brak?", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Pisarstwo reagujące współcześnie na widzenie świata. O twórczości Mieczysławy Buczkówny", Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 259
">>Berlińska impresja<<. Ze >>Szkiców, fragmentów utworów, notatek<< T. Micińskiego", Tadeusz Linkner, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Linkner (aut. dzieła rec.) s. 261
"Współtwórca Młodej Polski tatrzańskiej. Garść uwag nie tylko o Wacławie Rolicz-Liederze", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 261
"Mesjanizm polski w oczach Mariana Zdziechowskiego", Jan Skoczyński,"Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 262
"Wyobraźnia bez granic', Jolanta Hartwig-Sosnowska, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Jolanta Hartwig-Sosnowska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Ideowo-artystyczne konstrukcje obrazowe Norwida na bazie lauru i korony cierniowej", Stefania Skwarczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 264
"Sztuka i dorastanie dziecka", Red. M.Tyszkowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 265
"Emigracja przeciw emigracji. W sto-czterdziestą rocznicę opuszczenia kraju przez Norwida", Henryk Siewierski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 265
">>Perła i monument literatury górnośląskiej<< czyli J.I.Kraszewski o >>Starym kościele miechowskim<< Norberta Bonczyka", Jerzy Pośpiech, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 265
"O >>Chacie za wsią<< Kraszewskiego", Ewa Ihnatowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Walka o niepodległość słowa w poezji C.K.Norwida", Irena Sławińska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Teatr daremny. Szkice", Bogusław Kierc, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Bogusław Kierc (aut. dzieła rec.) s. 266
">>Odrodzenie<< i >>Twórczość<< w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 267
"Towiański i rozterki romantyzmu", Adam Sikora, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 267
"Naturalistyczne dziedzictwo w międzywojennej prozie środowiskowej", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 267
Wspomnienie o profesorze Zbigniewie Golińskim Anna Bujnowska s. 267-268
"W kręgu upiorów i wilkołaków", Bohdan Baranowski, Łódź 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 269