Znaleziono 8 artykułów

Maria Jagielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały Związku Patriotów Polskich okręgu lwowskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : część pierwsza. Akcja repatriacyjna polskich dóbr kultury z Ukrainy w latach 1945-1946 Maria Jagielska s. 4, 5-19
"Reymontiana" wśród nowych nabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : przyczynek do historii włoskiej kolekcji pamiątek po Reymoncie zgromadzonych przez panie z rodziny Niemierów Maria Jagielska s. 9-18
Nowe listy Reymontów z lat 1908-1913 do Salomei, Julii i Zofii Niemierów Maria Jagielska s. 19-25
Prace rysunkowe uczniów poznańskich szkół z 1911 i 1913 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Maria Jagielska s. 59-68, 6
"Przyczynek do portretu romantyka. Berwiński-dziennikarz", Maria Jagielska, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 150
Berwińsciana epistolarne s. 199-222
"Nieznany list Norwida z 8 marca 1862", Maria Jagielska, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie", zebrał Lucjan Siemieński, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierza Pamuły, słowo wstępne Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 260 : [recenzja] Maria Jagielska Marian Małecki Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pamuła (aut. dzieła rec.) Lucjan Siemieński (aut. dzieła rec.) s. 295-302