Znaleziono 2 artykuły

Lucjan Siemieński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miscellanea z okresu Romantyzmu. 3, [Lucjan Siemieński : listy do różnych adresatów z lat 1827-1843 Lucjan Siemieński s. 1-384
"Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie", zebrał Lucjan Siemieński, wybór, wstęp i opracowanie Kazimierza Pamuły, słowo wstępne Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 260 : [recenzja] Maria Jagielska Marian Małecki Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pamuła (aut. dzieła rec.) Lucjan Siemieński (aut. dzieła rec.) s. 295-302