Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Cieślikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bajka o Janku w kontekście i poza kontekstem "Kordiana" Jerzy Cieślikowski s. 55-64
"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej : rozważania nad semiotyką mitów religijnych Jerzy Cieślikowski s. 65-80
Baśń Konopnickiej "O Krasnoludkach i o sierotce Marysi" Jerzy Cieślikowski s. 109-141
"Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci", Jerzy Cieślikowski, "Literatura Ludowa" nr 1 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Literatura osobna", Jerzy Cieślikowski, Wybór: R.Waksmund, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Bajka o Janku z >>Kordiana<<", Jerzy Cieślikowski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Książę Józef Poniatowski. Stereotypowy obraz bohatera", Jerzy Cieślikowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys rozwoju. Wybór materiałów", Izabela Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1973, wydanie drugie zmienione i poszerzone, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, ss. 428, 12 nlb. : [recenzja] Jerzy Cieślikowski Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 407-412