Znaleziono 16 artykułów

Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poeta florencki na dworze Jana III", Alojzy Sajkowski, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 90
"Zagadka >>Spectrum albo Nowego czyśćca<< Mikołaja Reja", Tadeusz Witczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 99
"Dwie średniowieczne polskie pieśni w mszałach i brewiarzach gnieźnieńskich do roku 1555", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 99
"Andrzeja Morsztyna sonet >>Do trupa<<", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Błękitne soboty Marii Wirtemberskiej", Alina Aleksandrowicz, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia", pod red. T. Bieńkowskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa T. Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Bajka o Janku z >>Kordiana<<", Jerzy Cieślikowski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Władysław Broniewski i Stanisław Noakowski", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Stan badań nad folklorem Łodzi i regionu", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 261
"O pierwszych pracach poświęconych piśmiennictwu śląskiemu", Adela Pryszczewska-Kozołub, Opole 1973 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 263
"Przyczynek do biografii Franciszka Karpińskiego", Edward Różycki, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 271
">><< Karola", Stefan Smak, Opole 1973 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 277
"Nieznane listy Stanisława Konarskiego i dokumenty dotyczące jego działalności", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury", z. 25 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 313
"Listy Henryka Sienkiewicza do Wandy Szetkiewiczowej. Część 2, 1893-1905", Edward Kiernicki, "Ze Skarbca Kultury", z. 25 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) s. 319
"Polonia Typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Z. 9, Maciej Wirzbięta", oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 331
"Wanda Młodnicka z domu Monne", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 335
    Zacytuj
  • Udostępnij