Znaleziono 4 artykuły

Stefan Smak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwie sztuki ludowe Adolfa Dygasińskiego", Stefan Smak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Ludowość w utworach Sewera Maciejewskiego", Stefan Smak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XII, Opole 1974 : [recenzja] Mieczysław Czajko Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Rekonesans brazylijski Adolfa Dygasińskiego", Stefan Smak, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 237
">><< Karola", Stefan Smak, Opole 1973 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 277