Znaleziono 13 artykułów

Alina Aleksandrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Błękitne soboty" Marii Wirtemberskiej Alina Aleksandrowicz s. 3-36
Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć Alina Aleksandrowicz s. 66-83
W kręgu recepcji Floriana w Polsce Alina Aleksandrowicz s. 93-103
Julian Ursyn Niemcewicz w Puławach : z mecenatu Adama Kazimierza Czartoryskiego Alina Aleksandrowicz s. 129-156
"Z problemów epistolografii przedromantycznej", Alina Aleksandrowicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 160
Demaskatorska wizja komizmu i satyry w dramatach G. Zapolskiej Alina Aleksandrowicz s. 165-196
Profesor Zdzisław Libera o "Wieku świateł" Alina Aleksandrowicz s. 165-172
"W kręgu recepcji Floriana w Polsce", Alina Aleksandrowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 178
"Izabela Czartoryska : polskość i europejskość", Alina Aleksandrowicz, Lublin 1998 : [recenzja] Marek Nalepa Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 181-189
"Błękitne soboty Marii Wirtemberskiej", Alina Aleksandrowicz, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny", oprac. Alina Aleksandrowicz, Regina Gerlecka, Wiesław Sladkowski, Stanisław Tworek, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Grzelecki Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Regina Gerlecka (aut. dzieła rec.) Wiesław Sladkowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Tworek (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Twórczość satyryczna Adama Naruszewicza", Alina Aleksandrowicz, Wrocław 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z okresu Oświecenia , komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, tom 1, s. 320, 2 nlb. : [recenzja] Julian Platt Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 257-269
"Literatura ludowa i literatura chłopska : materiały z Ogólnopolskiej Naukowej Sesji Folklorystycznej, 16-18 II 1973", red. Alina Aleksandrowicz, Czesław Hernas, Jerzy Bartmiński, Lublin 1977 : [recenzja] Ireneusz Sikora Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 405-415