Znaleziono 7 artykułów

Ireneusz Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jeżeli ja nie opowiem, nikt nigdy wiedzieć nie będzie..." : rok 1863 w zapisach Elizy Orzeszkowej Ireneusz Sikora s. 347-372
"Wśród mitów teatralnych Młodej Polski", pod red. Ireny Sławińskiej i Marii Barbary Stykowej, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Ireneusz Sikora Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Młoda Polska : legendy i światopoglądy", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Illga, Katowice 1983 ; [recenzja] Ireneusz Sikora Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Studia o Berencie", pod red. Jerzego Paszka, Katowice 1984 : [recenzja] Ireneusz Sikora Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Symbolika drzew w poezji Młodej Polski", Ireneusz Sikora, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 25, Wrocław 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ireneusz Sikora (aut. dzieła rec.) s. 394
"Literatura ludowa i literatura chłopska : materiały z Ogólnopolskiej Naukowej Sesji Folklorystycznej, 16-18 II 1973", red. Alina Aleksandrowicz, Czesław Hernas, Jerzy Bartmiński, Lublin 1977 : [recenzja] Ireneusz Sikora Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 405-415
"Stanisław Przybyszewski : w 50-lecie zgonu pisarza", pod red. Hanny Filipkowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Ireneusz Sikora Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 415-424