Znaleziono 93 artykuły

Elżbieta Modrzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Artur Glisczyński. Pieśniarz fabrycznej Łodzi", Helena Karwacka, Łódź 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 101
"Pod czapką frygijską", Stefan Klonowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stefan Klonowski (aut. dzieła rec.) s. 103
Bibliografia prac polonistów kijowskich ogłoszonych w latach 1972-1976 Ł. Kancedał Elżbieta Modrzewska (tłum.) s. 110-115
"Małe formy literackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Kleryk heroiczny. Wspomnienia o Karolu Irzykowskim", Oprac. B. Winklowa, Kraków 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 138
"Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX wieku", Alina Słomkowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 149
"Nabytki działu rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 1972 r.", "Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", pod red. J. Szczepańca, Wanda Sonnak, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wanda Sonnak (aut. dzieła rec.) s. 149
"Gabriela Zapolska. W 60 rocznicę śmierci pisarki", Józef Rurawski, Warszawa 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Rurawski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Stefana Żeromskiego droga do teatru", Wyd. 2 uzup., Wojciech Natanson, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 152
"Literatura piękna w dorobku łódzkich wydawców (do 1918)", Janina Jaworska, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Janina Jaworska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Twórcy >>Gazety Warszawskiej<< w latach 1918-1925", Urszula Jakubowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 153
"Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości", Stanisław Eile, Stanisław Kasztelowicz, wyd.2 poprawione i uzupełnione, Kraków 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) Stanisław Kasztelowicz (aut. dzieła rec.) s. 157
"Herman Hesse a Polska", Stanisław Hibner, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Hibner (aut. dzieła rec.) s. 161
"Bibliografia literatury polskiej >>Nowy Korbut<<. T.17, vol.1. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Bolesław Prus", Oprac. T.Tyszkiewicz pod kier. Z.Szweykowskiego, J.Maciejewskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 162
"Tomasz Mann a Polska", Herbert Honsza, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Herbert Honsza (aut. dzieła rec.) s. 163
"Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury", Jolanta Ługowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Temat morski. O prozie fabularnej dwudziestolecia międzywojennego", Ryszard Karwacki, Gdańsk 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 167
"Korespondencja, t. III", Pod red. K. Górskiego, S. Burkota, S. Fity, E. Jankowskiego, J. Nowakowskiego i J. Leo, Maria Konopnicka, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 169
"Weyssenhoff", Irena Szypowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 170
"Poglądy teatralne Zygmunta Łempickiego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Opowieści biograficzne Wacława Berenta", Zofia Mołodcówna, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zofia Mołodcówna (aut. dzieła rec.) s. 171
"Upadek humanizmu", Jerzy Adamski, Warszawa 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego", Wojciech Pasterniak, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 173
"Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim", Jerzy Tynecki, Łódź 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 174
"Marynistyka Aliny i Czesława Centkiewiczów", Gertruda Skotnicka, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Gertruda Skotnicka (aut. dzieła rec.) s. 175
"Bolesław Leśmian", Tadeusz Nyczek, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 179
"Jak kochać dziecko, czyli o pisarstwie Janusza Korczaka", Józef Zbigniew Białek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Zbigniew Białek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Reymont. Z dziejów recepcji twórczości", Wybór tekstów i wstęp: Barbara Kocówna, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 183
"Morskie nowele batalistyczne lat 1918-1939", Krystyna Turo, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Krystyna Turo (aut. dzieła rec.) s. 183
"Średniowieczne zabytki poezji waganckiej >>Quo miser Exul<< oraz >>Heu, qui quondam claruis<<", Henryk Kowalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Lubelskie występy Gabrieli Zapolskiej", Stefan Kruk, "Ruch Literacki" z.6 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 186
"Alchemik słowa. (Rzecz o Janie Parandowskim)", Władysław Studencki,"Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Opole 1972 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 187
"Królestwo literatów. Szkice literackie", Zbigniew Irzyk, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zbigniew Irzyk (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Tygodnik Ilustrowany<< w latach 1908-1915", Zenon Kmiecik, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 188
"Wielokropki. Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego", Władysław Sikora, Katowice 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 189
"Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego", Bartłomiej Szyndler, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 189
"Lucjan Szenwald. Życie i twórczość", Jacek Tarczałowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jacek Tarczałowicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich", Praca zbiorowa pod red. S. Kozaka i M. Jakóbca, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 192
">>Anna Karenina<< - opowiadania i fakty (Adaptacja a powieść)", Zygmunt Barczyk, "Prace historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Stanisław Wyspiański", Wojciech Natanson, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 194
"Z badań nad korespondencją Andrzeja Struga (listy w sprawie >>pani Janiny<<)", Jerzy Rzymowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Pięć listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustawa Schwaba", Oprac. S. Makowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 198
"U nas i gdzie indziej: felietony i szkice", Jan Koprowski, Katowice 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Bibliografia bibliografii i nauki o książce. 1971. Cz.1. Bibliografia bibliografii polskich", Zestawiła B.Eychlerowa, Indeksy: L.Lechowa, B.Eychlerowa, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 201
"Bibliografia bibliografii i nauki o książce. 1971. Cz.2. Polska bibliografia bibliograficzna", Zestawiła B.Eychlerowa, Indeksy: L.Lechowa, B.Eychlerowa, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 201
"Materiały do genezy i powstania krakowskiego >>Życia<< Ludwika Szczepańskiego. (Listy L. Szczepańskiego)", Oprac. A.Żyga, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 203
"Literackie przyjaźnie Władysława Orkana. (W kręgu >>szkoły podhalańskiej<<)", Franciszek Ziejka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 205
"Z warsztatu Kazimierza Piekarskiego. Listy z lat 1936-1937", Oprac. A.Kawecka-Gryczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 205
"Stanisław Przybyszewski jako pisarz modernizmu niemieckiego", Zdzisław Żygulski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zdzisław Żygulski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Polityka i pióro. O Władysławie Kowalskim", Tadeusz Błażejewicz, Łódź 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Błażejewicz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego Oświecenia", red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Gdańsk 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 216
"Pod urokiem >>karju słońca<<. Motywy włoskie w twórczości Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Sztuki Włodzimierza Majakowskiego w teatrach polskich w latach 1965-1976", Mieczysław Jackiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich. Od średniowiecza do 1968 r.", August Grychowski, Lublin 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska August Grychowski (aut. dzieła rec.) s. 223
"Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu", Andrzej Falkiewicz, Kraków 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"O Stefana Żeromskiego opowiadaniu >>Wszystko i nic (>>Popiołów<< sprawa druga)<<. Fragment", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Listy do rodziny", Oprac. T. Jodełka-Burzecki i B. Kocówna, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 228
"Socjaliści wobec Adama Mickiewicza. Stulecie urodzin poety. II",Halina Winnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 230
"W kręgu literatury polski ludowej", praca zbiorowa pod red. M. Stępnia, Kraków 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 231
"Teatralia na łamach >>Chimery<<", Władysław Hendzel, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 234
"Studia bibliologiczne. Wybór tekstów", Aleksander Birkenmajer, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 237
"Cztery obrazy morza. (W kręgu wyobraźni młodopolskiej)", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Aleksander Brückner jako badacz literatury staroruskiej", Lidia Liburska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Lidia Liburska (aut. dzieła rec.) s. 241
"Bibliografia literatury polskiej >>nowy Korbut<<", Kom.red. E.Aleksandrowska (i in.), 15.Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 241
"Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955)", Elżbieta Czemarmazowicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Elżbieta Czemarmazowicz (aut. dzieła rec.) s. 241
"Aleksander Brückner jako badacz kultury", Barbara Domańska, Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Barbara Domańska (aut. dzieła rec.) s. 249
"Bibliografia czasopism i wydawnictw zbiorowych 1972-1974. Czasopisma nowe, zawieszone i zmieniające tytuł", Oprac. H.Bigoszewiczowa, L.Dybowiczowa, J.Pietrzykowska, Red. I.Dybowiczowa, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 252
"Skandynawowie w repertuarze krakowskim (1877-1918)", Marian Lewko, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Marian Lewko (aut. dzieła rec.) s. 257
"Rafał Blüth jako rusycystyka a estetyka Stanisława Brzozowskiego", Anna Raźny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Anna Raźny (aut. dzieła rec.) s. 267
"Album Marii i Leona Papieskich", Barbara Sokołowska-Hurnowicz, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.21 (1986) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Barbara Sokołowska-Hurnowicz (aut. dzieła rec.) s. 268
"Tytus Działyński 1796-1861", Lech Słowiński, Poznań 1984 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Koncepcja prasy w >>Tygodniku Ilustrowanym<< za redakcji Ludwika Jenikego. (1859-1886)", Ewa Ihnatowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 282
"Czasopismo >>niewiasta<< (1860-1863). Szkic monograficzny", Roman Jaskuła, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XII z.4 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 289
"Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów. Część 1", Józef Skrzypek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t. XII z.4 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 295
">>Kalina<< (1866-1870)" Aleksander Żyga, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t. XII z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 297
"Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski", Irena Maciejewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 302
"Orientalizm Wacława Sieroszewskiego. Wątki japońskie", Zdzisław Kempf, Wrocław 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zdzisław Kempf (aut. dzieła rec.) s. 303
"Z dyskusji nad polską awangardą filmową lat trzydziestych", Marcin Giżycki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Marcin Giżycki (aut. dzieła rec.) s. 304
'Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim >>Tygodniem<<. Autorstwo >>Listów z Niemiec<< i >>Listów z Krakowa<<", Bogdan Mazan, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 314
"Teatr jest światem", Andrzej Hausbrandt, Gustaw Holoubek, Kraków 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Andrzej Hausbrandt (aut. dzieła rec.) Gustaw Holoubek (aut. dzieła rec.) s. 316
"Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 317
"Ćwierć wieku z Kurierem Warszawskim (1914-1939)", Konrad Olchowicz, Kraków 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Konrad Olchowicz (aut. dzieła rec.) s. 327
"Przypomniane piórem", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 345
"Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej", Aleksander Pozner-Zieliński, Wrocław 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Pozner-Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 355
"Stanisław Dobrzycki (1875-1931). Twórczość historyka literatury", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1980 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 372
"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, Przedmowa, wybór tekstów i komentarze: W.Głowala, Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Lack (aut. dzieła rec.) s. 384
"Awangarda a film poetycki", Mirosława Salska-Kaca, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Mirosława Salska-Kaca (aut. dzieła rec.) s. 390
"Symbolika drzew w poezji Młodej Polski", Ireneusz Sikora, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 25, Wrocław 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ireneusz Sikora (aut. dzieła rec.) s. 394
"Studia historycznoliterackie Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Elżbieta Modrzewska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
"Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. R.26, 1981", Wrocław 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 415
"Jan Lorentowicz - zoil nieubłagany", Eleonora Udalska, Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 424
"Rozwój bibliografii literackiej w Polsce", Jadwiga Czachowska, Wrocław 1979 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 430