Znaleziono 80 artykułów

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żyć w intelektualnej aktywności : o profesorze Zdzisławie Liberze Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 7-30
Jean Jacques Rousseau czy John Locke? Nad traktatem C. Pyrrhysa de Varille Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 7-14
Gdy byłam redaktorem naczelnym... Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 9-36
Walka o przekształcenie świadomości szlachty w piśmiennictwie społecznym początków polskiego Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 15-37
Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 29-47
Recepcja poglądów Christiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 53-69
Leszczyński contra Rousseau Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 54-67
Zrozumieć sens historii. O profesor Zofii Libiszowskiej Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 63-87
Potępienie i aplauz : walka o gramatykę O. Kopczyńskiego w dobie Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 75-102
Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 79-92
O klasyfikacji i społecznym znaczeniu nauk : rozważania na łamach czasopism polskich lat 1770-1773 Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 105-128
W poszukiwaniu sposobów współżycia z czasem : wspomnienia o Profesorze Waldemarze Voisé Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 105-118
"Toruńskie Gimnazjum Akademickie (1681-1871)", Stanisław Salmonowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 119-124
"Jak nasi przodkowie w powietrzu latali", Irena Stasiewicz, Bolesław Orłowski, Warszawa; "Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa; "Zapomniany wynalazca", Halina Winnicka, Warszawa; "W fabryce sprzed półtora wieku", Irena Stasiewicz, Bolesław Orłowski, Warszawa 1961-1962 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 120
"Zawiesić w czasie - O polskich historykach nauki i kultury", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 2002 : [recenzja] Józef Hurwic Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 132-134
Dr Joanna Jarzęcka (1923-1994) : ułamki wspomnień Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 141-144
"Poglądy na naukę w Polsce okresu oświecenia na tle ogólnoeuropejskim", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 150-153
Wspomnienie o Beacie Szczepańskiej (1906-1997) Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 159-162
"Kłassifikacija nauk", I: "Engels i jego priedszestwienniki", B. M. Kiedrow, Moskwa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w.", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 165-175
Krakowskie posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 170-176
"Wiktor Dega znany i nieznany", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 184-185
[W nrze 3-4/1964] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 202
O działalności profesora Tadeusza Mariana Nowaka w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 203-215
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego Oświecenia", red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Gdańsk 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 216
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 219-221
Posiedzenia naukowe Działu Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Renata Dutkowa Bohdan Jaczewski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 221-227
"Zawiesić w czasie. O polskich historykach nauki i kultury", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 2002 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Płaza Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Teleturniej wiedzy o historii nauki i techniki Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 236-237
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Joanna Płaza Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 243-249
Ojców jezuitów uczone przypadki Lesław Gruszczyński Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Dziennik podróży po Polsce", Jan Jerzy Forster, "Archiwum Historii Medycyny", nr 1-2/1958, 3-4/1958 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Jan Jerzy Forster (aut. dzieła rec.) s. 264-265
Narodziny gramatyki : o kontekstach powstawania i warsztacie dzieła Onufrego Kopczyńskiego Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 269-296
"Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk", Stanisław Kamiński, Lublin 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 269-272
"Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 279-280
O społecznym znaczeniu prac popularnonaukowych z zakresu historii nauki i techniki Maria Burdowicz-Nowicka Bolesław Orłowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 285-305
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Rówieśnicy Mickiewicza", Alina Witkowska, Warszawa 1962 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 287-289
Krakowskie zebrania Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 300-303
Krakowskie posiedzenia Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Frankowska Stanisław Grzybowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 317-321
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Kamilla Mrozowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 339-343
Posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Aleksander Gella Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 350-355
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Gründliche Anleitung zu nützlichen Wissenschaften", Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, Stuttgart-Bad Cannstatt 1967 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (aut. dzieła rec.) s. 377-383
List do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 386-387
"Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieło", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Kazimierz Opałek Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Z dziejów polonistyki warszawskiej", Warszawa 1964 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 403-407
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Paweł Czartoryski Małgorzata Frankowska Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 407-413
[Istnieją dwa powszechnie znane łacińskie przysłowia] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 437
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kuligiem przez trzy stulecia", Magdalena Witwińska, Warszawa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Magdalena Witwińska (aut. dzieła rec.) s. 439-440
Z pobytu w NRD Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 456-457
Posiedzenia Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Frankowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 461-465
Historia nauki i techniki bliżej społeczeństwa : z profesor Ireną Stasiewicz-Jasiukową Marek Arpad Kowalski s. 477-488
"Wspomnienia", Franciszek Salezy Dmochowski, Warszawa 1959 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Franciszek Salezy Dmochowski (aut. dzieła rec.) s. 479-481
Z czasopism historycznych ("Przegląd Historyczny" i "Kwartalnik Historyczny", roczniki 1959 r.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 503-504
[Nawiązując do publikacji] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 504
O tradycjach polskiej nauki po czesku Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 516-517
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Renata Dutkowa Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 530-534
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauki i Techniki Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 531-534
"Onufry Kopczyński - współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1987 : [recenzja] Janina Rosicka Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 539-542
Posiedzenia Zespołów: Historii Metodologii, Odrodzenia i Oświecenia Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 543-546
Hugo Kołłątaj contre Jean Jacques Rousseau: por l'identité de l'homme naturel et de l'homme social Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 563-570
Brückner o Janie Potockim Bolesław Orłowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 575-576
Onufry Kopczyński, członek zwyczajny Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 585-608
"Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieo", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 615-619
"Oświecenie", Kazimierz Opałek, "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 621-626
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Zofia Libiszowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 631-634
"Gdy panuje prawo, panuje prawdziwa wolność" : nad traktatem Cezara Pyrrhysa de Varille Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 649-661
Z dziejów matematyzacji nauk w wieku oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 655-668
"Mały słownik historii Polski", Warszawa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 666-668
"The current situation of the history of science and technology in Poland", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warsaw 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 698-701
W odpowiedzi Drowi Henrykowi Hollendrowi Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 701-703
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Maria Władyczanka s. 709-713
Wizyta w Polsce niemieckich pracowników naukowych Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 717-718
Teaching of the history of science and technology in Polish insitutions higer education (1918-1980) : tendencies, problems and facts Jerzy Róziewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 731-754
Posiedzenia naukowe Zespołu Oświecenia Anna Chełkowska Teresa Ostrowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 735-739
Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej prof. Henryka Barycza Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 742-743
Rozmowy i refleksje o polskich szkołach i modelach naukowych Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 769-788