Znaleziono 12 artykułów

Leszek Hajdukiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O tomie biograficznym "Historii nauki polskiej" T. Nowak Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-110
Pokłosie jubileuszu Macieja z Miechowa Alodia Kawecka-Grzybowa Waldemar Voisé Stefan Zabłocki Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147-159
"Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", pod red. R. Dutkowej, J. Dybca, L. Hajdukiewicza, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Aleksander Gella Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 350-355
"W blaskach epoki odrodzenia", Henryk Barycz, Warszawa 1968 : [recenzja] Leszek Hajdukiewicz Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 358-365
"Mikołaj Kopernik", Jerzy Dobrzycki, Leszek Hajdukiewicz, [w:] "Polski słownik biograficzny", T. 14, Warszawa-Wrocław-Kraków 1968 : [recenzja] Karol Górski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-369
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Paweł Czartoryski Małgorzata Frankowska Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 407-413
Badania naukowe w Szwajcarii (16 czerwca do 18 grudnia 1962) Leszek Hajdukiewicz s. 471-473
O tomie biograficznym Historii nauki polskiej i kilku osobliwościach krytyki naukowej : J. Róziewiczowi i Z. Wójcikowii w odpowiedzi Leszek Hajdukiewicz s. 509-534
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Renata Dutkowa Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 530-534
Posiedzenia Zespołów: Historii Metodologii, Odrodzenia i Oświecenia Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 543-546
"Historia Biblioteki Jagiellońskiej", T. 1: "1364-1776", Jerzy Zathey, Anna Lewicka-Kamińska, Leszek Hajdukiewicz, Ignacy Zarębski, Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław J. Gruczyński Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Lewicka-Kamińska (aut. dzieła rec.) Ignacy Zarębski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zathey (aut. dzieła rec.) s. 679-682