Znaleziono 21 artykułów

Paweł Czartoryski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja filozofii praktycznej Arystotelesa w Europie w wiekach XIII-XV Paweł Czartoryski s. 3-12
Władza Stanisław Kasznica s. 7-84
Z problematyki badań nad dziejami nauki polskiej w XV wieku Paweł Czartoryski s. 17-47
Rękopisy wykładów kazimierza Narbutta - odkryciem dużej wagi Paweł Czartoryski s. 26, 26-0
[Nous avons tous le sentiment...] Paweł Czartoryski s. 44-46
"Dzieła wszystkie", T. 4: "Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika. Facsimile źródeł", Mikołaj Kopernik, red. tomu Paweł Czartoryski, Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Sobotko Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 85-88
Samokształceniowe zebrania warszawskich pracowników Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Bohdan Jaczewski s. 152-154
Some Remarks on National History of Science Paweł Czartoryski s. 173-180
Zbiór prac kopernikologicznych Józef Hurwic Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) Frank D. Grande (aut. dzieła rec.) Erna Hilfstein (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Aristote à travers les siècles Paweł Czartoryski s. 229-230
"Św. Jan Kanty i Benedykt Hesse w świetle krakowskiej kompilacji teologicznej z XV w.", Marian Rechowicz, Lublin 1958 : [recenzja] Paweł Czartoryski Marian Rechowicz (aut. dzieła rec.) s. 253-255
Poznanie i ocena polskiej rzeczywistości gospodarczej w pismach Sebastiana Petrycego z Pilzna Paweł Czartoryski s. 283-324
Wczesna recepcja << Polityki >> Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim", Paweł Czartoryski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 389-392
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Paweł Czartoryski Małgorzata Frankowska Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 407-413
Spotkanie przedstawicieli krajów socjalistycznych w sprawach wydawniczych Paweł Czartoryski s. 421-422
"The Medieval Theories of the Just Prince, Romanists, Canonists and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries", John W. Baldwin, Philadelphia 1959 : [recenzja] Paweł Czartoryski John W. Baldwin (aut. dzieła rec.) s. 447-451
Habilitacja doktora Tadeusza Kowalika Paweł Czartoryski s. 448-449
Seminarium samokształceniowe warszawskich pracowników nauki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski s. 547-551
"Średniowiecze", Paweł Czartoryski, "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Małgorzata Terlecka Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 612-616
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Maria Władyczanka s. 709-713
Badania kopernikańskie w Polsce Paweł Czartoryski Zofia Wardęska s. 785-790