Znaleziono 17 artykułów

Małgorzata Frankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tomasz z Akwinu", Józef Borgosz, Warszawa 1962 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Józef Borgosz (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Tomasz Morus", Danuta Petsch, Warszawa 1962 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Danuta Petsch (aut. dzieła rec.) s. 104-105
"Młodość uniwersytetu", Jan Baszkiewicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Les savants de la Renaissance et les prémisses de la sociologie", Waldemar Voisé, Paris 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 108
"L'histoire des sciences, ses problèmes, sa méthode, son but", R. Hooykaas, Coimbra 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska R. Hooykaas (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Abelard", Ryszard Palacz, Warszawa 1966; "Tomasz z Akwinu", Joseph Pieper, Kraków 1966 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Ryszard Palacz (aut. dzieła rec.) Joseph Pieper (aut. dzieła rec.) s. 135-138
Filozofia i historia nauki w wydawnictwach paryskiego Pałacu Wynalazków Małgorzata Frankowska s. 174-176
Historia nauki i techniki na VII Międzynarodowym Kongresie Nauk Antropologicznych i Etnograficznych Małgorzata Frankowska s. 240-241
">>Scientia<< w ujęciu Rogera Bacona", Małgorzata Frankowska, Wrocław 1969 : [recenzja] J. Wróbel Małgorzata Frankowska (aut. dzieła rec.) s. 248-255
Krakowskie posiedzenia Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Frankowska Stanisław Grzybowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 317-321
"Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej", A. C. Crombie, Warszawa 1960 : [recenzja] Tadeusz Brzostowski Małgorzata Frankowska A. C. Crombie (aut. dzieła rec.) s. 363-372
"Franciszek Bacon", Kazimierz Leśniak, Warszawa 1961 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Kazimierz Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Rodowód współczesnej nauki 1300-1800", Herbert Butterfield, Warszawa 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Herbert Butterfield (aut. dzieła rec.) s. 388-389
"L'interdépendance entre la science scolastique et les techniques utilitaires (XIIe, XIIIe et XIVe siècles)", Guy Beaujouan, Paris 1957; "Motives and Opportunities for Science in the Medieval Universities", Guy Beaujouan, London 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Guy Beaujouan (aut. dzieła rec.) s. 388-391
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Paweł Czartoryski Małgorzata Frankowska Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 407-413
Posiedzenia Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Frankowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 461-465
Posiedzenie naukowe Zespołów: Historii Metodologii i Odrodzenia Małgorzata Frankowska s. 733-735