Znaleziono 61 artykułów

Julian Dybiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Jagielloński wobec stalinizmu 1945-1956 Julian Dybiec s. 5-33
Dyskusja po referacie Janusza Mączki "Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942)" Julian Dybiec Michał Kokowski Janusz Mączka Konrad Rudnicki Adam Strzałkowski s. 28-31
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790-1826" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Jerzy Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik s. 28-33
Dyskusja po referacie Andrzeja Kajetana Wróblewskiego "Ks. prof. Andrzej Trzciński - próba rehabilitacji" Teresa Bałuk-Ulewiczowa Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Michał Kokowski Andrzej Pelczar Andrzej Staruszkiewicz Adam Strzałkowski Karolina Targosz Andrzej Kajetan Wróblewski Alicja Zemanek s. 33-49
Dyskusja po referacie Marii Stinii "Podręczniki w gimnazjach galicyjskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 40-44
Dyskusja po referacie Romana Dudy "Osiągnięcia i znaczenie lwowskiej szkoły matematycznej" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Budzanowski Julian Dybiec Andrzej Kobos Janusz Mączka Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski s. 48-52
Dyskusja po referacie Jana Staszla "Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie w świetle listów do Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego (1911-1916)" Julian Dybiec Anna Kowalska-Lewicka Jan Staszel Zbigniew Wójcik s. 53-59
Dyskusja po referacie Zbigniewa Wójcika "Z dziejów starań o powołanie Akademii Górniczej w Krakowie" Stanisław Czarniecki Julian Dybiec Antonin S. Kleczkowski Jerzy Kowalczuk Karolina Targosz s. 59-65
Dyskusja nad referatem Zbigniewa Wójcika "Ignacy Domeyko a Akademia Umiejętności w Krakowie" Julian Dybiec Antoni S. Kleczkowski Rita Majkowska Zdzisław Jan Ryn s. 61-70
Studia zagraniczne Polaków w latach 1795-1918 i wydawnictwo raportów o ich przebiegu Julian Dybiec s. 61-74
Dyskusja po referacie Juliana Dybca "Studia zagraniczne Polaków w latach 1795-1918 i wydawnictwo raportów o ich przebiegu" Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Antoni S. Kleczkowski Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Stanisław Zwolski Bronisław Średniawa s. 74-78
Dyskusja po referacie Jerzego Wyrozumskiego "Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań nad historią Polski" Julian Dybiec Antoni S. Kleczkowski Karolina Targosz Jerzy Wyrozumski s. 77-79
Dyskusja po referacie Marii Kielar-Turskiej "Krakowski ośrodek psychologii" Julian Dybiec Maria Kielar-Turska Antoni Kleczkowski Adam Strzałkowski Bronisław Średniawa s. 77-79
Dyskusja po referacie Roberta Zaborowskiego "Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954)" Olga Dobijanka-Witczakowa Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Tomasz Mróz Robert Zaborowski Stanisław Zwolski s. 82-86
Dyskusja po referacie Andrzeja Chwalby "Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Chwalba Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik s. 84-93
Dyskusja po referacie Piotra Köhlera "Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Piotr Köhler Adam Strzałkowski Elżbieta Szczepaniec-Cięciak Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki Alicja Zemanek Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 94-101
Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Stanisław Grodziski Stanisław Salmonowicz Adam Strzałkowski Stanisław Waltoś Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki s. 95-104
Dyskusja po referacie Andrzeja Borowskiego "Badania nad Odrodzeniem w krakowskim środowisku naukowym" Andrzej Borowski Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Andrzej Kobos Julian Maślanka Karolina Targosz s. 105-108
Dyskusja nad referatem Mariusza Jakubka "Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918)" Julian Dybiec Mariusz Jakubek Antoni S. Kleczkowski Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Alfred Toczek Zbigniew Wójcik s. 113-118
Dyskusja po referacie Bolesława Orłowskiego "Historia techniki - fanaberia czy pozytywna konieczność?" T. Zbigniew Dworak Julian Dybiec Zdzisław Gajda Antoni S. Kleczkowski Bolesław Orłowski Zbigniew Wójcik s. 128-134
Henryk Barycz (1901-1994) Julian Dybiec s. 135-160
Dyskusja nad referatem Andrzeja Śródki "Wzloty i upadki poznania układu krążenia krwi" Julian Dybiec Henryk Gaertner Zdzisław Gajda Michał Kokowski Adam Strzałkowski Stefan Zamecki Alicja Zemanek Andrzej Śródka s. 138-144
Współczesna koncepcja historii wychowania jako nauki Julian Dybiec Czesław Majorek s. 141-154
Leszek Hajdukiewicz (1924-1995) Julian Dybiec s. 141-144
Dyskusja po referacie Karoliny Targosz "Ilustracje botaniczne do dzieł Jacoba Breyniusa i jego współpraca z artystami" Julian Dybiec Andrzej Kobos Magdalena Piwocka Adam Strzałkowski Karolina Targosz Kazimierz Zarzycki s. 142-145
"Polska Akademia Umiejętności 1872-1952", Julian Dybiec, Kraków 1993 : [recenzja] Jan Piskurewicz Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Uniwersytet Jagielloński 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 158-159
Dyskusja po referacie Alfreda Toczka "Środowisko historyków lwowskich w latach 1860-1918" Julian Dybiec Henryka Kramarz Rita Majkowska Jan Małecki Alfred Toczek Jerzy Wyrozumski Andrzej Śródka s. 158-165
Dyskusja po referacie Tomasza Majewskiego "Trudne początki fitopatologii w Polsce" Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Tomasz Majewski Jerzy Pawłowski Zbigniew Wójcik s. 158-161
Dyskusja po referacie Janusza Ślusarczyka "Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950" Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Barbara Morawska-Nowak Zbigniew Wójcik Janusz M. Ślusarczyk s. 160-163
"Michał Wiszniewski : życie i twórczość", Julian Dybiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 161
"Michał Wiszniewski. Życie i twórczość", Julian Dybiec, Wrocław 1970 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej", Leszek Zasztowt, Warszawa 1997 : [recenzja] Julian Dybiec Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Dyskusja po referacie Jana Woleńskiego "Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne" Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Kazimierz Grotowski Henryka Kramarz Janusz Mączka Bolesław Orłowski Andrzej Pelczar Jan Woleński Andrzej Śródka s. 175-180
Dyskusja po referacie Jerzego Pawłowskiego "Michał Rybiński - kustosz Muzeum Komisji Fizjograficznej AU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Jerzy Pawłowski Adam Strzałkowski s. 177-180
"Uniwersytet Jagielloński 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Ewelina Tylińska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Krystyna Stachowska (1924-1996) Julian Dybiec s. 187-190
"Uniwersytet Jagielloński. 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Kalina Bartnicka Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 201-206
Dyskusja po referacie Anny Nadolskiej-Styczyńskiej "Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i Kolonialnej" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Janusz Kamocki Anna Kowalska-Lewicka Jacek Kukuczka Rita Majkowska Jan Mietelski Anna Nadolska-Styczyńska Wojciech Narębski Anna Spiss Adam Strzałkowski s. 206-210
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Rita Majkowska Radosław Tarkowski Zbigniew Wójcik Marek Ďurčanský s. 207-211
Dyskusja po referacie Alicji Zemanek "O symbiozie nauki i sztuki w czasach Renesansu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Zdzisław Gajda Wincenty Kilarski Andrzej Kobos Henryka Kramarz Adam Strzałkowski Alicja Zemanek s. 207-212
Michał Wiszniewski jako profesor historii powszechnej w Uniwersytecie Jagiellońskim Julian Dybiec s. 211-227
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 219
"Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne", Tom I, pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss, Kraków 2002 : [recenzja] Julian Dybiec Ewa Fryś-Pietraszkowa (aut. dzieła rec.) Anna Kowalska-Lewicka (aut. dzieła rec.) Anna Spiss (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Dyskusja po referacie Michała Hellera "Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym" Stefan W. Alexandrowicz Krzysztof Beiersdorf Julian Dybiec Michał Heller Jerzy Janik Andrzej Pelczar Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik Bronisław Średniawa Andrzej Śródka s. 244-251
Dyskusja po referacie Piotra Bilińskiego "Działalność Piotra Moszyńskiego w Towarzystwie Naukowym Krakowskim" Piotr Biliński Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jan Mietelski Mieczysław Rokosz Maria Stinia Adam Strzałkowski Andrzej Śródka s. 245-254
"Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej, 1795-1918", Julian Dybiec, Kraków 2004 : [recenzja] Adam Matuszewski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 258
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich" Maria Bobrownicka Julian Dybiec Adam Strzałkowski Karolina Targosz Marek Ďurčanský s. 270-274
Dyskusja po referacie Anny Marciniak "Profesor Józef Witkowski (1892-1976), astronom odeski, krakowski i poznański" Henryk Brancewicz T. Zbigniew Dworak Julian Dybiec Jerzy Kreiner Anna Marciniak Jan Mietelski Konrad Rudnicki Adam Strzałkowski Karolina Targosz s. 278-290
"Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", pod red. R. Dutkowej, J. Dybca, L. Hajdukiewicza, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Ryszard Marciniak Jerzy S. Pawłowski Andrzej Pelczar Zbigniew Wójcik Andrzej Śródka s. 309-315
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Julian Dybiec s. 412-413
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław 1981 : [recenzja] Alina Dzięcioł Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego", Józef Bańka, Warszawa 1967 : [recenzja] Julian Dybiec Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 558-562
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Julian Dybiec s. 615-616
Posiedzenia naukowe Zespołu Oświecenia Julian Dybiec Jadwiga Rudnicka s. 765-767
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Julian Dybiec s. 773-774
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych Julian Dybiec Małgorzata Kinowska s. 801-803
Jeszcze w sprawie książki Józefa Bańki o Michale Wiszniowieckim. Odpowiedź recenzenta autorowi książki Julian Dybiec s. 805-807
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Julian Dybiec s. 859