Znaleziono 21 artykułów

Jadwiga Rudnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa listy Romana Wołoszyńskiego : (w czterdziestą rocznicę wydania "Korespondencji" Ignacego Krasickiego) Jadwiga Rudnicka s. 81-83
"O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z „Monitora” (1765-1772)", Ignacy Krasicki, wstęp i oprac. Jadwiga Rudnicka, Olsztyn 1995 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Ostatnio zidentyfikowane przekłady powieści francuskich w Polsce w. XVIII Jadwiga Rudnicka s. 117-126
"Podróż zagraniczna Bolesława Prusa w roku 1895", Jadwiga Rudnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1975) : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Massalska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 121
"Tysiąc nocy i jedna" : w kulturze literackiej polskiego Oświecenia Jadwiga Rudnicka s. 155-182
Zapiski Krasickiego na egzemplarzu "Monitora" z 1766 roku Jadwiga Rudnicka s. 165-172
Recepcja opowieści z cyklu "Tysiąc nocy i jedna" w piśmiennictwie polskim Jadwiga Rudnicka s. 165-185
Z papierów Bibianny Moraczewskiej Jadwiga Rudnicka s. 187-197
Z genealogii "Monitora" z roku 1763 Jadwiga Rudnicka s. 211-221
Adam Mickiewicz pod rządami Paskiewicza Jadwiga Rudnicka s. 216-225
"Nie ogłoszona kronika Bolesława Prusa z roku 1905", Jadwiga Rudnicka, "Twórczość" nr 10 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 251
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Bibliografia powieści : stan i potrzeby", Jadwiga Rudnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 261
Informacja o wierszach Stanisława Kostki Potockiego Jadwiga Rudnicka s. 481-499
W poszukiwaniu starych czasopism Jadwiga Rudnicka s. 503-521
W związku z artykułem Zofii Sinko "Powieść w Polsce stanisławowskiej" Jadwiga Rudnicka s. 509-514
Listy Edwarda Dembowskiego do współredaktora (1841-1843) Jadwiga Rudnicka s. 517-563
Na marginesie wspomnień biskupa Ludwika Łętowskiego Jadwiga Rudnicka s. 583-593
"Biografia powieści polskiej. 1601-1800", Jadwiga Rudnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, „Książka w Dawnej Kulturze Polskiej”, XIII, pod redakcją Kazimierza Budzyka i Alodii Gryczowej, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, s. 336, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Zofia Sinko Irena Zaporowska-Łossowska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 600-612
Fragment archiwum Wojciecha Cybulskiego w papierach Józefy Bąkowskiej Jadwiga Rudnicka s. 611-628
Ostatnie roczniki "Monitora" (1784-1785) Jadwiga Rudnicka s. 655-670
Posiedzenia naukowe Zespołu Oświecenia Julian Dybiec Jadwiga Rudnicka s. 765-767