Znaleziono 46 artykułów

Zofia Sinko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej Zofia Sinko s. 29-73
Ignacy Krasicki tłumaczem Osjana Zofia Sinko s. 43-100
Polska recepcja twórczości pani de Staël w pierwszych dekadach XIX wieku Zofia Sinko s. 45-92
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1994 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Henry Jamesa żywot i sprawy [Streszczenie] Zofia Sinko s. 61-62
Z zagadnienień recepcji "Sądu Ostatecznego" i "Myśli nocnych" Edwarda Younga Zofia Sinko s. 93-155
"Filozof" angielski i jego wzór życia szczęśliwego Zofia Sinko s. 105-114
Dialogi George'a Lytteltona na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" Zofia Sinko s. 105-116
"Powiastka w oświeceniu stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 121-125
Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej : 12-17 VIII 1976 Zofia Sinko s. 124-126
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830 Zofia Sinko s. 125-127
"Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830", Zofia Sinko, Wrocław 1988 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 135-142
Polska recepcja twórczości Washingtona Irvinga : między Oświeceniem a romantyzmem Zofia Sinko s. 141-173
"Oświeceni wśród pól elizejskich. Rozmowy zmarłych - recepcja - twórczość oryginalna", Zofia Sinko, Wrocław 1976 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Ignacy Krasicki tłumaczem Osjana", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 155
"Oświeceni wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcja- twórczość oryginalna", Zofia Sinko, Wrocław 1976 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 164
"Z zagadnień recepcji gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 166
"Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu : szkice o XVIII stuleciu", Zdzisław Libera, Warszawa 1994 : [recenzja] Zofia Sinko Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 166-176
Nad oświeceniowymi dialogami zmarłych Zbigniew Mikołejko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Polskie przekłady >>The Piligrim's Progress<< Johna Bunyana", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Twórczość Johna Miltona w Oświeceniu Polskim", Zofia Sinko, Warszawa 1992 : [recenzja] Grazyna Bystydzieńska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Uzupełnienia do bibliografii polskiej prozy narracyjnej w drugiej połowie XVIII wieku Zofia Sinko s. 193-198
Rozdział "Systemu przyrody" Holbacha w XVIII-wiecznym przekładzie polskim Zofia Sinko s. 193-206
Polskie przekłady "The Pilgrim's Progress" Johna Bunyana Zofia Sinko s. 195-218
Początki polskiej recepcji twórczości Jamesa Fenimore'a Coopera Zofia Sinko s. 209-242
"Dialogi George'a Lytteltona na łamach >>Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych<<", Zofia Sinko, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 211
"Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki Oświecenia (Anglia-Polska)", Zofia Sinko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 236
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
Rumaki gniewu : współczesne lekcje krytyczne William K. Wimsatt Zofia Sinko (tłum.) s. 251-284
"Z zagadnień recepcji >>Sądu Ostatecznego<< i >>Myśli nocnych<< Edwarda Younga", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 271
">>Filozof<< angielski i jego wzór życia szczęśliwego", Zofia Sinko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 326
Romans i "nowa" powieść w sądach Oświecenia polskiego Zofia Sinko s. 327-361
"Les Lumières en Pologne eten Hongrie", volume publié par F. Bibó, Lajos Hopp, Zofia Sinko, Budapest 1988 : [recenzja] Elżbieta Z. Wichrowska F. Bibó (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 334-339
VIII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (AILC) (Budapeszt, 12-17 sierpnia 1976) Zofia Sinko s. 343-348
"L'autobiographie d'un prince rebelle : Confession et Mémoires de François II Rákóczi", choix des textes, préface et commentaires par Béla Köpeczi, Budapest 1977 : [recenzja] Zofia Sinko Béla Köpeczi (aut. dzieła rec.) s. 349-355
"Francuskie wzorce polskich Oświeconych : studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w.", Ewa Rzadkowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Sinko Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 349-356
"Powiastka w Oświeceniu Stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Przemysława Matuszewska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Irena Łossowska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Studies in Eighteenth-Century Literature", edited by Miklós J. Szenczi and László Ferenczi, Budapest 1974, Akadémiai Kiadó, ss. 388 : [recenzja] Zofia Sinko László Ferenczi (aut. dzieła rec.) Miklós J. Szenczi (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Histoire comparée des littératures de langues européennes", volume III: "Le Tournant du siècle des Lumières 1760-1820 : les Genres en vers des Lumières au romantisme", sous la diréction de Gÿörgi M. Vajda, Budapest 1982 : [recenzja] Zofia Sinko Gÿörgi M. Vajda (aut. dzieła rec.) s. 382-391
"Polska recepcja twórczości pani de Stäel w pierwszych dekadach XIX wieku", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 438
"Powiastka w Oświeceniu stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Jerzy Snopek Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 438
"Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia", Zofia Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom VIII, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 394, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Andrzej Cieński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 460-466
"Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia", Jadwiga Ziętarska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom X, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Teresa Kostkiewiczowa, Zdzisław Libera, ss. 326, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Zofia Sinko Jadwiga Ziętarska (aut. dzieła rec.) s. 467-473
Powieść zachodnioeuropejska w Polsce stanisławowskiej na podstawie inwentarzy bibliotecznych i katalogów Zofia Sinko s. 581-624
"Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830", Zofia Sinko, indeks przygotowała Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: „Historia Literatury”, 6, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 242, 6 nlb. : [recenzja] Janina Pawłowicz Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 590-594
"Biografia powieści polskiej. 1601-1800", Jadwiga Rudnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, „Książka w Dawnej Kulturze Polskiej”, XIII, pod redakcją Kazimierza Budzyka i Alodii Gryczowej, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, s. 336, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Zofia Sinko Irena Zaporowska-Łossowska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 600-612